Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
09.10.2023 aktualizacja 09.10.2023

Kalisz/ Uniwersytet Kaliski po raz pierwszy zainaugurował rok akademicki

09.10.2023. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kaliskim. PAP/Tomasz Wojtasik 09.10.2023. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kaliskim. PAP/Tomasz Wojtasik

Jestem dumny, że jest mi dane uczestniczyć w tej wiekopomnej uroczystości i w dodatku jej przewodzić, jako pierwszy rektor Uniwersytetu Kaliskiego – powiedział w poniedziałek podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła. - Uniwersytet Kaliski przeszedł bardzo trudną drogę, żeby kształcić lekarzy na najwyższym poziomie. Trzeba kształcić lekarzy, bo od tego zależy zdrowie Polaków w przyszłości" – podkreślił obecny na uroczystości szef MEiN Przemysław Czarnek.

W poniedziałek odbyła się w Kaliszu uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Kaliskim. Studenci i zaproszeni goście podkreślali wyjątkowość wydarzenia ze względu na fakt, że Uniwersytet Kaliski rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października br. i po raz pierwszy zacznie kształcić lekarzy oraz prawników.

Podczas wystąpienia prof. Andrzej Wojtyła podkreślił szczególne znaczenie uruchomienia kierunku lekarskiego. „W powiecie kaliskim notuje się najniższe w Polsce wskaźniki ilości lekarzy na tysiąc mieszkańców – to jest 0,87 lekarza; w całej Polsce - 2,4 lekarza, zaś w UE prawie 4 lekarzy na tysiąc mieszkańców. To skutkuje tym, że w powiecie kaliskim i ościennych umiera 3-4 razy więcej urodzonych noworodków i niemowląt niż, na przykład, w Poznaniu. Nieszczęście, przeżywany ból i cierpienie matki, ojca i rodziny jest jedynie spowodowany tym, że mieszkają w powiecie kaliskim a nie w Poznaniu. To są twarde dane statystyczne. Powstanie uniwersytetu i kierunku lekarskiego ma ten trend odwrócić. Jest to jednak zadanie, które może się ziścić za przynajmniej dwa pokolenia, czyli za 50 lat. I to jest zadanie dla naszych i moich następców" – ogłosił rektor.

Podkreślił, że zawód lekarza jest szczególnym zawodem zaufania publicznego. "To powołanie do odpowiedzialności za życie innych ludzi. Dotyczy to każdego pojedynczego lekarza, a przede wszystkim organizacji przedstawicielskich, które lekarzy reprezentują. Obrona partykularnych, przyziemnych interesów kosztem życia pacjentów i cierpienia ich oraz ich rodzin, jest zaprzeczeniem misji, etosu i powołania do zawodu lekarza" - powiedział.

Rektor przypomniał, że uczelnia od 20 lat kształci pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, radioterapeutów, dietetyków, kosmetologów i specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. "Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Europie Centrów Symulacji Medycznych, laboratoriami nie tylko na wydziale medycznym i nauk o zdrowiu, ale także na wydziale politechnicznym" – podkreślił.

Dodał, że "jesteśmy unikalnym w skali Polski, klasycznym w rozumieniu historycznym, uniwersytetem prowadzącym badania naukowe i kształcącym studentów. Łączymy naukę z praktyką zdobywając patenty. W ciągu 5 lat nasi naukowcy zdobyli 40 patentów, kilkanaście znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Nasze zdobycze w tym zakresie plasują nas w czołówce uczelni wyższych w Polsce” - poinformował.

Zdaniem rektora, utworzenie uniwersytetu w Kaliszu jest dopiero początkiem procesu – impulsem do kształtowania społeczności akademickiej uczelni (dydaktyków, badaczy i studentów), do kształtowania środowiska uniwersyteckiego i intelektualnego.

"Nie chodzi jedynie o przekaz wiedzy, lecz o przekaz mądrości. Nie chodzi o kształcenie technokratycznego specjalisty, ale o formowanie uczonego i człowieka. Tym bowiem, co zawsze odróżniało uniwersytety od innych szkół wyższych, był nacisk położony na całościowy horyzont, zwany horyzontem humanistycznym, którego posiadanie miało charakteryzować absolwenta niezależnie od ukończonego kierunku studiów. Uniwersytet winien nie tylko kształcić, ale przede wszystkim wychowywać do osobowej pełni, kształtować postawy, formować człowieka, dawać mądrość i wyposażać w fundamenty potrzebne do jego dalszego, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Powyższe aspekty zawarte są w treści misji Uniwersytetu Kaliskiego" – zaakcentował.

Według rektora, od kilku lat zainteresowanie studiami w Kaliszu wzrasta, czego dowodem są wyniki rekrutacji. "Ten rok jest dla uniwersytetu rokiem rekordowym. Przyjęliśmy już na kierunki, które oferujemy, prawie 1400 studentów, w tym 60 studentów prawa i 90 studentów kierunku lekarskiego, podczas gdy w innych uczelniach notuje się spadki przyjęć w wyniku niżu demograficznego w rocznikach rekrutowanych" - poinformował.

Obecny na uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek został odznaczony przez senat uczelni pierwszym medalem Uniwersytetu Kaliskiego. "To wyróżnienie przyjmuję jako dalsze zobowiązanie do wspierania rozwoju Uniwersytetu Kaliskiego" – oświadczył i zapytał: "z czego to wynika, że Uniwersytet Kaliski powstał dopiero teraz?”"

Zdaniem ministra powodem są "kompleksy, w które zawsze ktoś wpychał". "Bo dlaczego w Kaliszu miałoby nie być uniwersytetu i dlaczego nie mieliby się kształcić lekarze? Nie mamy mieć prawa żadnych kompleksów, mamy obowiązek rozwijać nasze uczelnie akademickie, obowiązek wspierać naszą młodzież do zdobywania wyższego wykształcenia" – powiedział.

Minister przypomniał, że w Polsce brakuje 60 tys. lekarzy. Zaznaczył, że "kierunek lekarski w Kaliszu ma absolutnie wszystkie zgody, a Uniwersytet Kaliski przeszedł bardzo trudną drogę, żeby kształcić lekarzy na najwyższym poziomie. Trzeba kształcić lekarzy, bo od tego zależy zdrowie Polaków w przyszłości" – podkreślił. Minister wręczył uczelni czek na 10 mln zł na rozwój działalności.

Z kolei minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że uczelnia uniwersytecka zasługuje na to, aby być w Kaliszu. "Bardzo nam zależy na tym, żeby pracownicy ochrony zdrowia wiązali się ziemią kaliską i południową Wielkopolską, żeby dobrze wykształcona kadra podejmowała pracę na terenie naszych szpitali" – wskazała. Studentom życzyła poczucia empatii, umiejętności wsparcia pacjenta i "byście tak go traktowali, jak byście sami chcieli być zaopiekowani przez lekarza" – podkreśliła.

Kilkuletnia prace nad procedowaniem projektu ustawy o powołaniu Uniwersytetu Kaliskiego w parlamencie prowadzili posłowie PiS Jan Dziedziczak i Jan Mosiński.

Nowa uczelnia powstała na bazie Akademii Kaliskiej, wcześniej była to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Prezydent Andrzej Duda ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. podpisał 4 maja. Nadzór nad uniwersytetem, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do akademii, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Celem powołania UK było zminimalizowanie wyludniania się Kalisza i lepsza dostępność dla wszystkich grup społecznych. Uniwersytet – zdaniem inicjatorów – stworzył szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także tej z niepełnosprawnościami.

Chęć studiowania medycyny w Kaliszu zgłosiło 1535 kandydatów, a to oznacza, że na jedno miejsce przypadało 25,58 chętnych. Uczelnia miała do dyspozycji łącznie 90 miejsc. Chęć studiowania w Kaliszu zadeklarowali m.in. mieszkańcy Warszawy, Poznania, Gdańska, Torunia i Bydgoszczy, Łodzi, Zgorzelca i wielu innych miejsc.(PAP)

Autorka: Ewa Bąkowska

bak/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024