Nauka dla Społeczeństwa

16.04.2024
PL EN
11.07.2023 aktualizacja 11.07.2023

ABM ogłasza konkurs na realizację programu studiów podyplomowych z nauk biomedycznych

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Agencja Badań Medycznych ogłosiła we wtorek konkurs na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z nauk biomedycznych. Wnioski można składać od 11 lipca br. do 17 sierpnia br.

Celem konkursu ogłoszonego przez ABM jest dofinansowanie opracowania i realizacji autorskiego, innowacyjnego programu rocznych studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jako narzędzia do poprawy efektywności kształcenia kadr medycznych i pokrewnych.

Prowadzenie działalności edukacyjnej to nowy obszar, do którego przygotowuje się Agencja Badań Medycznych. "Ustawowe rozszerzenie naszych zadań w jeszcze większym zakresie wzmacniać będzie innowacje na rzecz szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Należy pamiętać, że inwestycja w kadry jest jednym z kluczowych czynników rozwoju rynku badań klinicznych i sektora biomedycznego" – podkreślił prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński.

ABM wskazała główne założenia konkursu. Realizacja opracowanego programu studiów podyplomowych musi zakładać czas ich trwania na minimum dwa semestry obejmujące co najmniej 160 godzin dydaktycznych, przy czym dla studiów MBA minimum 350 godzin dydaktycznych i minimum trzy semestry.

Beneficjenci mogą zaproponować dowolne, innowacyjne studia z zakresu nauk biomedycznych, ale preferowanymi kierunkami studiów są: MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych; innowacje i komercjalizacja w ochronie zdrowia; rozwój leków i medycyna translacyjna; edukacja medyczna; zdrowie publiczne i zdrowie międzynarodowe i bioinformatyka.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków, w przypadku składania go przez jeden podmiot, są: uczelnia publiczna, która prowadzi kształcenie stacjonarne na minimum jednym z wymienionych kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), ratownictwo medyczne; uczelnia niepubliczna, która prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim (minimum roczne doświadczenie w realizacji studiów na kierunku lekarskim) i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

W przypadku składania wniosku przez co najmniej dwa podmioty, jednak nie więcej niż trzy, jest to konsorcjum, przy czym jego liderem mogą być jedynie podmioty wymienione powyżej, a konsorcjantami uczelnie publiczne utworzone przez organ państwa.

Maksymalny czas trwania projektu powinien wynosić nie dłużej niż 4 lata, w tym od 1 do 3 kierunków studiów podyplomowych, a w ramach danego kierunku studiów od 1 do 5 edycji. Projekt musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., ale nie później niż 1 października 2024 r.

Łączna alokacja konkursowa wynosi 30 mln zł, a wysokość dofinansowania jednego projektu – maksymalnie 4,5 mln zł. Koszt jednego kierunku studiów podyplomowych nie może jednak przekroczyć 1,5 mln zł, a koszt pojedynczej edycji – 500 tys. zł. W przypadku studiów MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych jest to 850 tys. zł.

Wnioski można składać od 11 lipca br. do 17 sierpnia br. do godziny 12.00, wyłącznie za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie https://konkurs.abm.gov.pl/#/. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024