Nauka dla Społeczeństwa

25.02.2024
PL EN
02.06.2023 aktualizacja 02.06.2023

NCBR: kontrola MFiPR została przeprowadzona za wiedzą KE

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Kontrola Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w konkursie "Szybka Ścieżka - innowacje cyfrowe" została przeprowadzona za wiedzą Komisji Europejskiej, a jej wyniki zostały Komisji przekazane - oświadczyło w czwartek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak czytamy w informacji, ostatnie doniesienia medialne stwierdzające, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „zmieniło firmom reguły gry” nie odzwierciedlają stanu faktycznego. "Zasady Konkursu +Szybka ścieżka – innowacje cyfrowe (nr 1/1.1.1/2022)+, że zasady konkursu +Szybka ścieżka – innowacje cyfrowe+ wraz z pełną dokumentacją od momentu ogłoszenia konkursu są podane do publicznej wiadomości" - napisano.

Zaznaczono, że w reakcji na publikacje prasowe z lutego br. związane z wątpliwościami przy rozstrzyganiu przez NCBR Konkursu, MFiPR jako Instytucja Zarządzająca, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przeprowadziło kontrolę, w trakcie której zweryfikowano 117 projektów ocenionych pozytywnie przez NCBR. "Celem działań kontrolnych było wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się w przestrzeni publicznej oraz dokonanie obiektywnej weryfikacji przeprowadzonego przez NCBR procesu" - wskazano.

Wyjaśniono, że troską ministerstwa jest to, by żadna złotówka ze środków publicznych nie została wydana w sposób niewłaściwy, dlatego każdy wniosek i proces jego rozpatrywania poddano w trakcie kontroli wnikliwej analizie, zapewniając równe traktowanie wszystkich wnioskodawców. Przypomniano, że w odniesieniu do 98 wniosków o dofinansowanie projektów wyniki kontroli były pozytywne, natomiast w przypadku 17 projektów kontrola zakończyła się wynikiem negatywnym, skutkując niepodpisaniem umów o dofinansowanie lub rozwiązaniem już podpisanych umów.

Podkreślono, że kontrola MFiPR została przeprowadzona za wiedzą Komisji Europejskiej, a jej wyniki zostały Komisji przekazane.

Organizatorem konkursu „Szybka Ścieżka - Innowacje cyfrowe” jest NCBR, które jako Instytucja Pośrednicząca posiada pełną wiedzę dotyczącą trybu konkursowego. Dodano, że NCBR zaprasza wszystkich zainteresowanych wnioskodawców do bezpośredniego kontaktu.(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024