Nauka dla Społeczeństwa

24.09.2023
PL EN
29.05.2023 aktualizacja 29.05.2023

Prof. Piotr Samczyński z PW laureatem nagrody NATO SPEA

Drugi od lewej  - prof. Piotr Samczyński. Źródło: PW Drugi od lewej - prof. Piotr Samczyński. Źródło: PW

Prof. Piotr Samczyński z Politechniki Warszawskiej otrzymał nagrodę NATO SPEA (Sensor and Technology Panel Excellence Award) - poinformowała uczelnia.

Dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Systemów Elektronicznych) został uhonorowany za kierowanie w latach 2018-2022 pracami grupy NATO SET-258 Task Group, zajmującej się projektem "DMPAR Deployment and Assesment in Military Scenario". Projekt jest poświęcony nowatorskiej technologii wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych DMPAR (ang. Deployable Multiband Passive and Active Radar). Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie dla rozwoju tej technologii na potrzeby sensorów wykorzystywanych w strukturach NATO - poinformowała PW na stronie internetowej.

Raport z wynikami prac grupy SET-258 jest dostepny na stronie internetowej (https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=5065).

Piotr Samczyński tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2005 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych w 2010 roku i tytuł doktora habilitowanego inżyniera w roku 2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2010 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A., zajmując odpowiednio stanowiska: informatyka, asystenta naukowego, głównego projektanta ds. Oprogramowania Systemów Lotniczych i kierownika Zakładu Obróbki Sygnału Radiolokacyjnego.

W latach 2010-2018 zatrudniony był na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów (ZTOiS) Instytutu Systemów Elektronicznych (ISE) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej (PW). Od lipca 2017 r. prowadzi w ZTOiS, ISE, WEiTI, PW Zespół Radarowych Technik Obrazujących, a od 2018 zatrudniony jest na stanowisku prof. uczelni, ZTOiS, ISE, WEiTI PW.

Obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje cyfrowe przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych, radary z syntetyczną aperturą (synthetic aperture radar - SAR), radary pasywne.(PAP)

Nauka w Polsce

bar/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023