Uczelnie i instytucje

UE w Katowicach z nowym Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów

Kampus UE Katowice. Źródło: UE Katowice
Kampus UE Katowice. Źródło: UE Katowice

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów jest nową jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która otwiera uczelnię na nowe interdyscyplinarne obszary badawcze łączące gospodarkę, przestrzeń, region, środowisko, ekologię, energetykę oraz transformację.

"Prace naukowe, dydaktyka oraz działalność ekspercka, które wpisują się w problematykę badań strategicznych i regionalnych oraz gospodarki przestrzennej i środowiskowej są prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od ponad 30 lat. Utworzenie nowego wydziału daje możliwość pokazania w naszym regionie i poza nim, że zajmujemy się tymi tematami i że chcemy się w nich jeszcze bardziej specjalizować" – powiedział dziekan nowego wydziału dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, cytowany w materiałach przesłanych przez uczelnię.

Dziekan dodał, że tematy dotyczące transformacji terytorialno-sektorowej stały się w ostatnim czasie priorytetowymi zagadnieniami powiązanymi z dalszym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski, dlatego „konieczne staje się zintensyfikowanie i zintegrowanie działań na rzecz rozwoju badań naukowych oraz dydaktyki, szczególnie w zakresie procesów transformacji przestrzennej, urbanistycznej, klimatycznej, energetycznej oraz sprawiedliwej gospodarki”.

Dziekan nowo utworzonego wydziału dr hab. Adam Drobniak. Źródło: UE Katowice
Dziekan nowo utworzonego wydziału dr hab. Adam Drobniak, prof. UE. Źródło: UE Katowice

Utworzenie nowego wydziału – kontynuował Adam Drobniak – ma być także motywacją dla badaczy do pracy na rzecz nowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dyscypliny naukowej, jaką jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W skład Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów wchodzi pięć katedr: cztery katedry dotychczas działające na Wydziale Ekonomii oraz jedna nowo utworzona. Są to: Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy (dotychczas Wydział Ekonomii), Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (dotychczas Wydział Ekonomii), Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (dotychczas Wydział Ekonomii), Katedra Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej (dotychczas Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej wchodząca w skład Wydziału Ekonomii); Katedra Transformacji Energetycznej (nowo utworzona).

Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach liczy pięć wydziałów.

W środę uczelnia poinformowała również o rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Jak podał rzecznik Marek Kiczka, w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował blisko 5,5 tys. miejsc na 25 kierunkach studiów (w tym 8 o profilu praktycznym, z czego 2 w filii w Rybniku). 8 programów na I i II stopniu studiów (kierunków i specjalności) jest prowadzonych w języku angielskim.

W tym roku uczelnia oferuje możliwość studiowania na nowym kierunku Analityk finansowy 2.0 (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), łączącym pogłębioną wiedzę o zjawiskach finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych z zaawansowanymi umiejętnościami analitycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wsparcia poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych.

Nowością jest także specjalność Data Science – metody i systemy analityki danych (II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: Informatyka i ekonometria), która m.in. przygotowuje studentów do pracy na stanowisku zwanym Data Scientist.

Ponadto, w zasadach rekrutacji na studia I stopnia pojawiła się możliwość podania wyników z kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego będzie możliwe od 1 czerwca.

W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami (wg liczby chętnych) były: Finanse i Rachunkowość, Informatyka (profil praktyczny) oraz Zarządzanie. Z kolei najwięcej chętnych na jedno miejsce było na kierunku Informatyka (profil praktyczny).

Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

akp/ bar/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera