Nauka dla Społeczeństwa

29.11.2023
PL EN
05.05.2023 aktualizacja 05.05.2023

Kalisz/ Prezydent RP podpisał ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – poinformowało w piątek PAP biuro prasowe kancelarii Prezydenta RP.

Celem ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r – podpisanej 4 maja przez prezydenta Andrzeja Dudę - jest utworzenie z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Uniwersytet zostanie utworzony z Akademii Kaliskiej i będzie jej następcą prawnym.

Nadzór nad uniwersytetem, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do akademii, będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Uniwersytet przejmie mienie (obejmujące własność i inne prawa majątkowe), a także prawa i obowiązki akademii (w tym wynikające z decyzji administracyjnych).

„Zgodnie z ustawą studenci akademii staną się studentami uniwersytetu (...) osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2023/2024 w akademii staną się osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów w uniwersytecie” – poinformowało biuro prasowe KPRP.

Pierwszym rektorem uniwersytetu stanie się dotychczasowy rektor akademii prof. Andrzej Wojtyła. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uniwersytet – zdaniem inicjatorów – stworzy szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Z myślą o rozwoju regionu Akademia Kaliska uzyskała w 2022 r. prawo do kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Stara się też o wydanie zgody na kształcenie studentów prawa, w przyszłości planowana jest psychologia.

Akademia Kaliska jest uczelnią kształcącą ponad 3100 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i około 700 słuchaczy w trybie podyplomowym, w tym także na studiach Executive Master of Business Administration. Studia prowadzone są na czterech wydziałach: nauk o zdrowiu, społecznych, wydziale politechnicznym i medyczno-społeczno-technicznym we Wrześni.

W ciągu 20 lat istnienia mury uczelni opuściło ponad 22 tys. studentów. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 21 kierunków na studiach pierwszego stopnia, 12 kierunków na studiach drugiego stopnia i 11 kierunków studiów podyplomowych. Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, o zdrowiu, społecznych, bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości. Od nowego roku akademickiego na uczelni zostanie otwarta medycyna, w planach jest prawo. Kształcenie studentów w Szkole Doktorskiej rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2023/2024.(PAP)

Nauka w Polsce,  Ewa Bąkowska

bak/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023