Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
30.04.2023 aktualizacja 30.04.2023

Projekt/ Zmiany w wartościach granicznych maksymalnego spadku i wzrostu subwencji dla uczelni i instytutów PAN

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Zmiany wartości granicznych maksymalnego możliwego spadku i wzrostu wysokości subwencji przyznawanej przez MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego uczelni i instytutów PAN - zakłada projekt rozporządzenia szefa MEiN.

W piątek w Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego.

"Sztywno określone granice maksymalnego spadku i wzrostu wysokości subwencji sprawiają, że minister ma znacznie ograniczone możliwości stabilizującego oddziaływania na sytuację finansową finansowanych przez siebie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk w gospodarce (tzw. szoków)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W ocenie skutków regulacji zwrócono uwagę na to, że sytuacja finansowa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego uległa pogorszeniu ze względy na dużą niestabilność polityczno-gospodarczą, wysoką presję inflacyjną oraz wzrost kosztów stałych.

Obecnie stopień zmienności wysokości subwencji jest ograniczony tzw. tunelem, określającym maksymalny możliwy spadek i wzrost wysokości subwencji w przedziałach: 100 proc. – 106 proc. – dla publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”; 98 proc. – 106 proc. – dla pozostałych publicznych uczelni akademickich oraz publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra; 95 proc. – 110 proc. – dla niepublicznych uczelni akademickich, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych.

"Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę w sposobie podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w roku 2023, zgodnie z którą dolną granicę tunelu ustala się na poziomie 101 proc. natomiast górną – na poziomie 105 proc. wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych, dla wszystkich grup podmiotów objętych podziałem według określonego algorytmu" - wyjaśniono.

Podkreślono, że nowa regulacja dotyczyć ma tylko 2023 r., ponieważ zakłada się, że w kolejnych latach sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie będzie na tyle stabilna, że nie będzie potrzeby wprowadzania korekt w sposobie naliczenia wysokości subwencji.

"Roczny okres obowiązywania projektowanego rozwiązania umożliwi ponadto podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskującym najniższe wartości parametrów ilościowo-jakościowych uwzględnianych w poszczególnych składnikach stosowanych formuł algorytmicznych, wypracowanie mechanizmów dostosowujących, w tym podjęcie działań o charakterze aktywizującym lub naprawczym, zmierzających do poprawy ich pozycji w relacji do innych podmiotów w danej grupie, dla której dokonywany jest podział środków finansowych" - podkreślono.

Proponowana regulacja dotyczy również instytutu naukowego PAN, instytutu badawczego i instytutu międzynarodowego.

"Jeżeli nie posiada kategorii naukowej w żadnej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których prowadzi działalność naukową, albo w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której prowadzi działalność naukową, posiada kategorię naukową C, w roku 2023 nie (będzie - PAP) miała zastosowania regulacja określająca dolną granicę tunelu, przy jednoczesnym ustaleniu górnej granicy tunelu na poziomie 100 proc. wysokości subwencji ubiegłorocznej, w warunkach porównywalnych" - czytamy w uzasadnieniu.

Nowela ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Opiniowanie dokumentu trwa do 8 maja br.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ ann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024