Nauka dla Społeczeństwa

13.04.2024
PL EN
11.03.2023 aktualizacja 11.03.2023

Agencja Badań Medycznych: 200 mln zł dla naukowców na badania head-to-head

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Od 10 marca 2023 r. można składać wnioski w II edycji konkursu Agencji Badań Medycznych na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Na konkurs przeznaczone jest 200 mln zł.

"Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany na podstawie wiarygodnych, wysokiej jakości danych klinicznych, pozyskanych w pierwszej kolejności z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych opcji terapeutycznych, tj. badań typu head-to-head" - wskazała ABM w komunikacie prasowym.

Głównym celem konkursu Agencji Badań Medycznych jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach. Projekty składane w ramach konkursu muszą posiadać status: niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego lub eksperymentów badawczych.

Nabór adresowany jest do podmiotów typu: uczelnie wyższe, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, PAN, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Planowany termin składania wniosków w I rundzie to 10 marca 2023 r. – 18 kwietnia 2023 r. W II rundzie: 18 kwietnia 2023 r. - 23 maja 2023 r.

Na konkurs przeznaczono 200 mln zł (po 100 mln zł na każdą rundę). Wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku polskim lub angielskim. (PAP)

Nauka w Polsce, Agata Zbieg

agz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024