Nauka dla Społeczeństwa

02.03.2024
PL EN
10.01.2023 aktualizacja 16.01.2023

Prof. Leszek Roszkowski członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA)

Źródło: NCBJ Źródło: NCBJ

Fizyk, kierujący międzynarodową agendą badawczą AstroCeNT i pracujący w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) - prof. Leszek Roszkowski został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA) - poinformowało we wtorek NCBJ.

Jako podało NCBJ, EASA gromadzi ponad 2000 wybitnych twórców nauki i kultury, w tym 37 noblistów. Jest tam zarazem 41 Polaków. W tym gronie są już m.in. profesorowie Jerzy Buzek, Michał Kleiber, Henryk Skarżyński, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Woźnicki i Andrzej Zoll. Członkostwo Akademii uzyskuje się w drodze wyboru, na podstawie nominacji uzyskanej od jej dotychczasowych członków.

EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Została utworzona w 1990 roku. Ma na celu promowanie postępu działalności naukowej i artystycznej w duchu poszanowania wolności i poszukiwania prawdy.

Zainteresowania badawcze nowego członka EASA prof. Leszka Roszkowskiego koncentrują się wokół tzw. nowej fizyki cząstek elementarnych, w szczególności poszukiwania ciemnej materii. Jest autorem ponad 100 publikacji w wiodących czasopismach naukowych - przypomniało NCBJ w komunikacie przesłanym do Nauki w Polsce.

Prof. Leszek Roszkowski jest fizykiem zatrudnionym w Zakładzie Fizyki Teoretycznej NCBJ i jednocześnie kieruje stworzoną przez siebie międzynarodową agendą badawczą AstroCeNT, działającą przy Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

W 1981 r. roku nowy członek EASA ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie teorii cząstek elementarnych. Pracę doktorską pod tytułem „Higgs bosons from superstrings” obronił na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis w 1987 roku. Sześć lat później, w 1993 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 roku został mianowany profesorem. Po stażach naukowych w CERN i w USA pracował na Uniwersytecie w Lancaster oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. W 2011 r. wrócił na stałe do Polski.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Stowarzyszenia Naukowców Katolickich.

Prof. Roszkowski jest liderem międzynarodowego centrum naukowego Astrocent, które powstało w ramach drugiego konkursu programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Na powstanie centrum FNP przekazała prawie 38 mln zł.

Wcześniej, w 2010 r. prof. Roszkowski został laureatem innego programu FNP - "Welcome", kierowanego do wybitnych naukowców z całego świata, którzy chcą utworzyć zespoły naukowe i realizować projekty badawcze w Polsce. W Instytucie Problemów Jądrowych w Warszawie prowadził badania, dofinansowane kwotą ponad 5 mln złotych. 

Nauka w Polsce

szz/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024