Uczelnie i instytucje

Resort nauki rozstrzygnął trzy konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Ponad 22 mln zł otrzymają laureaci trzech konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.2. i Fundamenty – poinformowało w czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce – podało MEiN. Celem programu jest uzupełnienie polskiego programu grantowego o projekty, których nie można sfinansować w konkursach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w konkursach ze środków europejskich.

Jak wynika z informacji MEiN, w jedenastym konkursie w module Dziedzictwo narodowe, w ramach którego finansowane są wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym, zgłoszono 85 wniosków. Finansowanie otrzymało 16 projektów na łączną kwotę ponad 15,6 mln zł.

Resort podał, że najwyższą kwotę dofinansowania otrzymały: Akademia Ignatianum w Krakowie na projekt "Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku", Uniwersytet Jagielloński na "Mickiewicziana krakowskie" oraz Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, które realizuje projekt "Dialog przeszłości z teraźniejszością – odtwarzanie i utrwalanie tożsamości kulturowej mieszkańców miast i miasteczek historycznej ziemi łomżyńskiej. Kontynuacja badań".

Z kolei w jedenastym konkursie w module Uniwersalia 2.2 najwyższą kwotę finansowania otrzymała Fundacja Instytut Nauki o Polityce ("Dzieła Grzegorza z Nyssy"). Dofinansowane projekty będą realizowane także na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, Fundacji Terytoria Książki, Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz przez Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego.

W tym module finansowane są wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego. Do konkursu złożono 28 wniosków. Finansowanie uzyskało 8 projektów na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

W ostatnim rozstrzygniętym konkursie – jedenastej edycji modułu Fundamenty zgłoszono 25 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 4 projekty na łączną kwotę blisko 2,9 mln zł.

Największą dotację otrzyma Uniwersytet Śląski w Katowicach, który realizuje projekt "Powstańców śląskich portret własny (1919-1922). Pamięć władzy czy pamięć prywatna? Krytyczne wydanie wspomnień uczestników". Dofinansowane są także m.in. przedsięwzięcia realizowane przez: Uniwersytet Jagielloński – "Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku", Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – "Egodokumenty Emilii Wróblewskiej z lat 1850-1886 – świadectwo życia i postaw ideowych Polki z kręgu inteligencji wileńskiej. Edycja cyfrowa 7 dzienników z opracowaniem krytycznym i e-monografia", Uniwersytet Łódzki – "Patriotyzm trudnych wyborów. Edycja krytyczna korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z lat 1944-1979".

W ramach NPRH finansowanie uzyskują projekty, które – jako podało MEiN – mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych, cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych, zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych oraz wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych.

PAP - Nauka w Polsce,  Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Śląskie/ Do lipca świętochłowicki szpital kształcił ponad 550 studentów kierunków medycznych

  •  Łódź, 09.08.2020. Ulica Piotrkowska o zachodzie słońca. PAP/Grzegorz Michałowski

    Premiera IV tomu monografii "Łódź poprzez wieki. Historia miasta" - w piątek

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera