Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
20.12.2022 aktualizacja 20.12.2022

W Kaliszu będzie można studiować medycynę, pierwszy nabór w 2023 r.

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Minister edukacji i nauki wydał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła.

Jak podkreślił, to ważny dzień dla uczelni, ale również dla miasta i całej aglomeracji kalisko–ostrowskiej.

"Dzisiaj z największą radością mogę więc przekazać tę doskonałą wiadomość. Dziękuję ministrowi edukacji i nauki, prof. Przemysławowi Czarnkowi, parlamentarzystom, władzom miasta, ale przede wszystkim pracownikom uczelni, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Dodam od razu, że nie zamierzam na tym poprzestać. Oczekuję również pozytywnej decyzji w sprawie utworzenia w Akademii Kaliskiej wydziału prawa. Mam również zapewnienie ze strony posłów, że w najbliższym czasie parlament zajmie się ustawą o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego" - powiedział. Przypomniał, że proces był długi, ponieważ o pozwolenie na utworzenie kierunku wystąpiono w marcu 2022 roku.

Według ustaleń w pierwszym naborze będzie przygotowanych 60 miejsc na studiach stacjonarnych dla przyszłych lekarzy.

Obecna na konferencji minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że „to wielki dzień dla Kalisza, ale też dla nas wszystkich. Trzeba marzyć i wyznaczać sobie dalekosiężne cele i je osiągać”.

Prezydent Krystian Kinastowski dodał, że dzięki tej decyzji Kalisz dołącza do około 20 ośrodków w Polsce, które na kierunku lekarskim będą mogły kształcić młodych ludzi. „Uruchomienie tego prestiżowego kierunku podnosi rangę Kalisza jako ośrodka akademickiego. Stanowi magnes dla młodzieży, która tutaj będzie mogła kontynuować edukację, a w przyszłości zapewnić opiekę medyczną mieszkańcom regionu, w którym obecnie brakuje lekarzy” – powiedział.

Poinformował, że miasto chce pomóc przyszłym studentom medycyny. "W drugim semestrze trwającego roku szkolnego we współpracy z Akademią Kaliską uruchomimy kursy dla maturzystów z biologii i chemii, aby mogli jeszcze lepiej przygotować się do studiowania medycyny w Kaliszu" - przekazał.

Zdaniem MEiN uruchomienie kierunku lekarskiego na Akademii Kaliskiej zwiększy dostępność usług medycznych w regionie. „Będzie to także ważny impuls rozwojowy dla samego miasta. Przyczyni się do podniesienia prestiżu i znaczenia Kalisza jako kolejnego ośrodka akademickiego kształcącego przyszłych lekarzy” – poinformowano w poniedziałek na stronie ministerstwa.

„Mamy ogromne deficyty kadrowe we wszystkich zawodach medycznych. W przypadku lekarzy szacuje się, że brakuje ich nawet 50-60 tys. Jedyną drogą, by ten niedobór kadrowy uzupełnić, jest otwieranie nowych kierunków” – powiedział szef MEiN.

Wojtyła przypomniał, że ilość lekarzy jest w Wielkopolsce najniższa ze wszystkich województw w Polsce. Na 1000 mieszkańców w województwie wielkopolskim przypada 1,57 lekarza, w całej Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,4 lekarza, W Kaliszu i powiecie wskaźnik ten wynosi 0,87 lekarza na 1000 mieszkańców, czyli jest o połowę niższy, niż w Wielkopolsce i prawie trzy razy niższy, niż średnia dla kraju. Polska - jak dodał - należy do krajów o najniższym w Europie wskaźników ilości lekarzy na 1000 mieszkańców (dla Europy wskaźnik ten wynosi 3,8).

"I to się przekłada na wskaźniki zdrowotne. Z powodu braku lekarzy umieralność niemowląt jest w Kaliszu trzykrotnie wyższa, niż w Poznaniu, w powiecie zaś dwukrotnie wyższa, czyli 2-3 razy więcej niemowląt do 1 roku życia umiera w Kaliszu i powiecie w stosunku do urodzonych w Poznaniu. Odczuwają to pacjenci oraz dyrektorzy i kierownicy placówek medycznych. A to pokazują analizy epidemiologiczne i statystyczne wykonane przez naukowców Akademii Kaliskiej” - poinformował.

AK kształci studentów na 25 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 10 kierunkach studiów magisterskich. Kształcenie odbywa się w zakresie 31 specjalności. Od tego roku uruchomiono szkoły doktorskie na trzech kierunkach, które uzyskały w ocenie parametryzacyjnej przynajmniej poziom B+. "Ten fakt uprawnia nas również do nadawania stopnia naukowego dr hab. Prowadzimy też studia podyplomowe. W tym roku z tego rodzaju studiów skorzysta ponad 500 słuchaczy na 22 kierunkach studiów podyplomowych, w tym na prowadzonych od ubiegłego roku studiach Executive MBA, skierowanych do kadry zarządzającej" – powiedział rektor.

W Akademii Kaliskiej pracuje obecnie 96 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów, profesorów uczelnianych i dr habilitowanych) w tym 37 profesorów tytularnych. Dodatkowo zatrudnionych jest 4 zagranicznych profesorów wizytujących. Kadra naukowo dydaktyczna w sumie liczy 288 pracowników.

W uczelni funkcjonują 4 wydziały: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Politechniczny oraz Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni.

PAP  - Nauka w Polsce, Ewa Bąkowska

bak/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023