Nauka dla Społeczeństwa

26.09.2023
PL EN
17.11.2022 aktualizacja 17.11.2022

Innowacyjny wynalazek do monitorowania korozji z PG wesprze polskie rafinerie

Źródło: Adobe Stock Źródło: Adobe Stock

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali sondę do pomiaru szybkości korodowania metali i stopów oraz ich nawodorowania w czasie rzeczywistym, która może przyczynić się do znacznego zwiększenia efektywności pracy instalacji w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle rafineryjnym.

Wynalazek zdobył nagrody na targach innowacyjności zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Autorami rozwiązania są badacze z zespołu prof. Kazimierza Darowickiego z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej PG. Opracowali oni system dualnych czujników, który umożliwia jednoczesne monitorowanie szybkości korozji oraz nawodorowania stali w czasie rzeczywistym.

Jak informują twórcy, cały system oparty jest na znanej i stosowanej od lat technice rezystometrycznej, która służy do monitorowania procesów korozyjnych w różnego typu instalacjach przemysłowych i w różnych środowiskach. W dostępnych na rynku urządzeniach rezystometrycznych specjalny sensor umieszcza się w analizowanym strumieniu procesowym np. w rurociągu lub aparacie, który z biegiem czasu ulega korozji. Szybkość tej korozji, proporcjonalna do wzrostu rezystancji elektrycznej, jest mierzona w sposób ciągły poprzez moduł pomiarowy znajdujący się na zewnątrz rurociągu czy aparatu.

„Komercyjne urządzenia bazujące na technice rezystometrycznej nie dają jednak możliwości rozróżnienia pomiędzy zjawiskiem korozji równomiernej i kruchością wodorową – wyjaśnia prof. Kazimierz Darowicki – Nasz wynalazek składa się z systemu podwójnych sensorów: czujnika głównego i czujnika odniesienia. Czujnik główny jest podatny na korozję równomierną i nawodorowanie, czujnik odniesienia jest podatny tylko na nawodorowanie, a jednocześnie odporny na korozję”.

„Rozróżnienie pomiędzy zjawiskami jest kluczowe z uwagi na zupełnie inne podejście i działania podejmowane przez pracowników rafinerii do zagrożeń związanych z różnymi mechanizmami korozyjnymi” - zaznacza.

Zastosowanie dualnego systemu korozyjnego działającego w czasie rzeczywistym daje możliwość wizualizacji bieżącej sytuacji w aspekcie i korozji równomiernej, i nawodorowania. Operatorzy instalacji mają dzięki niemu możliwość kontroli i natychmiastowego reagowania na bieżące zagrożenie poprzez odpowiednie działania naprawcze, np. regulacje parametrów procesowych czy zwiększenie dawek środków antykorozyjnych.

Testy potwierdziły, że opracowany na PG system jest skutecznym narzędziem do oceny bieżącej sytuacji w aspekcie korozji do monitorowania stanu materiałów konstrukcyjnych i odpowiedniego przygotowania podczas przerobu różnych wsadów, w tym niekompatybilnych mieszanek rop naftowych.

Okazał się również przydatny do określania zależności między szybkością korozji i nawodorowania a parametrami procesowymi, do przygotowania raportów w obszarze ochrony antykorozyjnej oraz jako wsparcie w specjalistycznych analizach korozyjnych.

Omawiany system jest rozwijany jako część większego przedsięwzięcia, jakim jest tworzenie systemu zarządzania korozją w koncernie PKN ORLEN. Sonda do pomiaru szybkości korozji powstała w wyniku realizacji projektu KORMON, pozyskanego w ramach programu INNOCHEM.

W maju br. wynalazek zespołu prof. Darowickiego został nagrodzony podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022, gdzie zdobył platynowy medal za „najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym”. Natomiast w listopadzie 2021 r., na międzynarodowych targach iENA w Norymberdze, otrzymał srebrny medal w kategorii: „wynalazczość, nowy produkt”.

Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

kap/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023