Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
02.08.2022 aktualizacja 02.08.2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ze statusem Uniwersytetu Europejskiego

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Decyzją Komisji Europejskiej międzynarodowe konsorcjum EU GREEN, do którego należy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego. To ogromny prestiż i szansa na umocnienie międzynarodowej obecności w obszarze edukacji i nauki – uważa rektor uczelni prof. Jarosław Bosy.

EU GREEN, czyli Europejska Sieć Uniwersytetów na rzecz Zrównoważonego Wzrostu, Edukacji Włączającej i Środowiska, to konsorcjum, w którego skład – poza Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu – wchodzą: Universidad de Extremadura z Hiszpanii (lider konsorcjum), Université d'Angers z Francji, Universidade de Évora z Portugalii, szwedzki Högskolan i Gävle, South East Technological University z Irlandii, Otto von Guericke Universität Magdeburg w Niemczech, Università degli Studi di Parma we Włoszech oraz University of Oradea z Rumunii.

Zdaniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Jarosława Bosego, status Uniwersytetu Europejskiego dla UPWr to ogromny prestiż i szansa na umocnienie międzynarodowej obecności w obszarze edukacji i nauki. "To również duże zobowiązanie, wynikające z realizacji strategii przyjętej przez konsorcjum EU GREEN" – powiedział.

W strategii – jak podała uczelnia – podkreśla się zrównoważony rozwój uniwersytetów, co dla dziewięciu członków konsorcjum oznacza kluczową rolę edukacji.

"UPWr poprzez wiedzę i doświadczenie swoich studentów, naukowców i absolwentów będzie ambasadorem idei zrównoważonego rozwoju szczególnie w obszarach dobrze uczelni znanych, czyli nauk rolniczych i weterynaryjnych" – podkreślają władze uczelni.

"Mam nadzieję, że ten wymagający projekt sprawi, że na korytarzach naszej uczelni będą coraz częściej słyszane różne języki świata, będziemy chętnie odwiedzani przez naszych zagranicznych partnerów, a nasi studenci i naukowcy będą mieli szansę edukacji i rozwoju na europejskich uczelniach" – dodała prorektor ds. umiędzynarodowienia prof. Anna Chełmońska-Soyta.

Jak podkreśliła, konsorcjum ma charakter instytucjonalny, co z jednej strony w perspektywie ma poprawić umiędzynarodowienie kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, z drugiej zaś ma wspomagać inne aktywności akademickie m.in. w obszarze życia studenckiego, współpracy naukowej i w obszarze B+R.

"W przyszłości, zgodnie z ideą Uniwersytetów Europejskich, konsorcjum może pogłębić więzi instytucjonalne tworząc m.in. wspólne jednostki, wzajemne udostępnianie infrastruktury czy budowania wspólnego kampusu" – wyjaśniła prorektor.

Uniwersytety Europejskie to sieć uczelni na terytorium Unii, które umożliwiają studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniają się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Pierwsze konsorcja wybrano w 2019 roku. Było ich 17, rok później do sieci weszły kolejne 24.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła wyniki tegorocznego naboru. Do sieci Uniwersytetów Europejskich weszło 13 polskich uczelni. Sześć z nich działa już w międzynarodowych sojuszach od 2019 r., cztery przystąpiły do sojuszy kontynuujących działania od 2019, a trzy są w nowych konsorcjach. To właśnie wśród tych nowych sojuszy jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

PAP - Nauka w Polsce, Agata Tomczyńska

ato/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024