Nauka dla Społeczeństwa

26.03.2023
PL EN
06.04.2022 aktualizacja 06.04.2022

Kielce/ Podpisano porozumienie o współpracy w ramach klastra metrologicznego

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Porozumienie o współpracy w ramach klastra metrologicznego zawiązali w Kielcach przedstawiciele ponad 30 instytucji naukowych, firm i uczelni wyższych. Grupa ma współpracować przy tworzeniu nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii.

Prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar podkreślił, że strategiczny cel funkcjonowania klastra zakłada osiągnięcie trwałej zdolności dostarczania polskiemu przemysłowi najnowocześniejszych rozwiązań metrologicznych.

"Przemysł funkcjonuje w warunkach gospodarki, która jest otwarta i zglobalizowana, która tworzy możliwości, ale zmusza do konkurencji. Świat globalny wspiera najlepszych. Integrujemy się po to, aby dołączyć do czołówki najlepszych w tych obszarach, w których metrologia odgrywa rolę" – mówił Jacek Semaniak. Podkreślił, że działalność naukowa klastra będzie się skupiać m.in. wokół powstającego w Kielcach Kampusu Laboratoryjny Głównego Urzędy Miar.

W ramach pierwszego etapu powstanie sześć laboratoriów: akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, wraz z laboratorium długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej. Działalność badawcza kampusu ma się rozpocząć na początku 2024 roku. Ma to być jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie.

"Chcemy wrócić do tych doświadczeń, w których GUM pełnił funkcję wiodącej instytucji badawczo-rozwojowej na niwie metrologii. Utworzenie klastra metrologicznego sprawi, że wszystko to co naukowe, to co metrologiczne będzie wprost przekładane na potrzeby polskiego przemysłu. Po to, żeby być lepszym, konkurencyjnym" – podkreślał Semaniak.

Klaster metrologiczny będzie platformą integrującą podmioty sektora biznesu, instytucje naukowe oraz organizacje związane z branżą metrologii. Jednym z zadań grupy ma być wspieranie procesu komercjalizacji wyników prac badawczych i naukowych prowadzonych dla polskiego przemysłu. We współpracę w ramach klastra włączyło się ponad 30 podmiotów, w tym m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, uczelnie techniczne, w tym Politechnika Warszawska, a także firmy, m.in. Formaster, Mesko, KH-Kipper czy Aplisens.

"W tej chwili nie można sobie wyobrazić działalności naukowej i technicznej bez pomiarów, które muszą być coraz dokładniejsze. Zawiązanie tego klastra ma temu sprzyjać" – podkreślał prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, która jest konsorcjantem przy budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM.

Porozumienie ws. włączenia się w działalność klastra metrologicznego podpisano w ramach Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej Control-Stom w Kielcach. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga

wdz/ mk/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023