Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
16.03.2022 aktualizacja 17.03.2022

PTE o agresji FR na Ukrainę: interwencja zbrojna oparta na fałszywych przesłankach

Lwów, Ukraina, 25.02.2022. Flaga państwowa Ukrainy, wywieszona przed jednym z budynków we Lwowie, 25 bm. (amb) PAP/Karina Sało Lwów, Ukraina, 25.02.2022. Flaga państwowa Ukrainy, wywieszona przed jednym z budynków we Lwowie, 25 bm. (amb) PAP/Karina Sało

Rosyjska interwencja zbrojna w Ukrainie stanowi jawne złamanie filozoficznych i etycznych zasad określających prawo do prowadzenia wojny sprawiedliwej (ius ad bellum); jest działaniem opartym na fałszywych przesłankach historycznych i politycznych - napisano w rezolucji Polskiego Towarzystwa Etycznego, potępiającej agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

"Rosyjska interwencja zbrojna w Ukrainie stanowi jawne złamanie filozoficznych i etycznych zasad określających prawo do prowadzenia wojny sprawiedliwej (ius ad bellum), wojna ta jest prowadzona w sposób lekceważący etyczne metody działań zbrojnych (ius in bello), zaś jej możliwe skutki nie mogą służyć ustanowieniu sprawiedliwego porządku politycznego (ius post bellum) w tym regionie świata" - czytamy w rezolucji Polskiego Towarzystwa Etycznego.

PTE przypomina w rezolucji podstawową zasadę etyki konfliktów zbrojnych - zgodnie z którą wojna jest ostatecznym środkiem rozwiązywania sporów między państwami i grupami etnicznymi.

"Interwencja zbrojna Rosji na Ukrainie jest wojną niesprawiedliwą, ponieważ jest działaniem opartym na fałszywych przesłankach historycznych i politycznych, została rozpoczęta na podstawie kłamliwego pretekstu oraz z użyciem szantażu użycia broni nuklearnej w celu zastraszenia całego świata oraz dla uniknięcia bezkarności za podjęte działania. Nie zostały wyczerpane pokojowe sposoby rozwiązania sporu między Federacją Rosyjską a Ukrainą, nie zostały również w pełni wykorzystane międzynarodowe instrumenty instytucjonalne, służące kompromisowemu rozwiązaniu konfliktów" - oceniło PTE.

Towarzystwo zaznacza, że wojna ta jest prowadzona przy lekceważeniu zasady etycznej rozróżnienia między ludnością cywilną a żołnierzami.

"Na szczególne potępienie zasługuje działanie, które doprowadziło do śmierci tysięcy bezbronnych osób, katastrofa humanitarna będąca skutkiem nieetycznych metod prowadzenia działań wojennych oraz destrukcja niezbędnej do życia infrastruktury i dorobku kulturowego społeczeństwa ukraińskiego" - czytamy.

PTE w swojej rezolucji wyraża "podziw dla bohaterskiej postawy władz państwowych Ukrainy oraz społeczeństwa ukraińskiego w obronie swojej ojczyzny, a także dla wielkiego aktu solidarności społeczeństw państw ościennych, udzielających pomocy uchodźcom".

Polskie Towarzystwo Etyczne "wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do możliwie szybkiego zakończenia tej wojny, zapobieżenia dalszym katastrofalnym skutkom dla społeczeństwa Ukrainy oraz do wypracowania perspektywy pokojowego rozwiązaniu tego konfliktu".

Polskie Towarzystwo Etyczne to stowarzyszenie naukowe, działające przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Rezolucję z datą 15 marca 2022 r., przekazaną w środę PAP, podpisali przewodniczący PTE prof. Andrzej Elżanowski oraz członek zarządu prof. Adam Chmielewski.

Nauka w Polsce - PAP

zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022