Nauka dla Społeczeństwa

04.07.2022
PL EN
07.03.2022 aktualizacja 07.03.2022

Konferencja dla badaczy dziejów Wielkopolski

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Przyszłość badań nad dziejami regionu kaliskiego i ich podsumowanie to cel konferencji „Archeologia Calisiensis – z dziejów Wielkopolski Południowo-Wschodniej”, która odbędzie się 9 i 10 czerwca na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Do 31 marca można zgłaszać chęć udziału jako słuchacz lub referent.

Do dyskusji zaproszone są badaczki i badacze, a także studentki i studenci zajmujących się odległymi dziejami tej części Wielkopolski. Uczestnicy będą mogli przedstawić referaty, komunikaty i postery. Wystąpienia w poszczególnych sekcjach zostaną poprzedzone zamawianymi referatami, które zarysują węzłowe problemy pradziejów i średniowiecza regionu kaliskiego. Materiały z konferencji zostaną opublikowane.

Organizatorzy konferencji „Archeologia Calisiensis — z dziejów Wielkopolski Południowo–Wschodniej” zakładają popularyzację i zaznajomienie z wynikami najnowszych prac środowiska naukowego. Konferencja ma być także okazją, aby przywołać pamięć o badaczach, których naukowa droga splotła się z ziemią kaliską.

Ziemia kaliska to interesujący obszar w najdawniejszych dziejach ziem polskich. To tutaj rozwijały się społeczności różnych systemów kulturowych, wykazując wielopoziomowe relacje z ośrodkami europejskimi. Rytm rozwoju lokalnych struktur osadniczych od zarania dziejów był uwarunkowany komunikacyjną rolą Prosny, stanowiącej ważny odcinek szlaków wymiany dalekosiężnej, łączących Południe i Północ Europy.

Prace wykopaliskowe w okolicach Kalisza prowadzone są od końca XIX wieku. W świetle ich wyników, dorzecze Prosny prezentuje się jako rozległa strefa kontaktowa — przestrzeń, do której docierały impulsy cywilizacyjne ze Wschodu i Zachodu, definiujące oblicze kulturowe tych ziem.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu. Współorganizatorami są: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stacja Archeologiczna w Kaliszu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Fundacja Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Urząd Miasta Kalisza.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wp-a-glowny/424525-konferencja-naukowa-archeologia-calisiensis

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022