Nauka dla Społeczeństwa

04.12.2023
PL EN
16.02.2022 aktualizacja 16.02.2022

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wprowadził plan równości płci

źródło: Adobe Stock źródło: Adobe Stock

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wprowadził plan równości płci. Jego głównym celem jest promowanie równości i różnorodności jako tych zasad, które wpływają na dobrostan osób pracujących i studiujących na uczelni - poinformował rzecznik ZUT.

Plan równości płci wprowadziło zarządzenie rektora uniwersytetu prof. Jacka Wróbla. "Plan odpowiada również na potrzebę prowadzenia systematycznych działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz promocji równości, na którą wskazują wnioski z badań dotyczących zjawiska dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego na polskich uczelniach" – czytamy w zarządzeniu.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje zrealizować pięć celów. Pierwszym z nich jest zwiększenie świadomości wśród społeczności ZUT na temat dyskryminacji i zasad równego traktowania. W związku z tym została m.in. uruchomiona strona internetowa „Równi i transparentni w ZUT”, której celem jest popularyzacja postaw równościowych. ZUT przygotuje również szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla całej społeczności akademickiej.

Drugim celem - informuje uczelnia - jest dążenie do zrównoważonej reprezentacji płci w zatrudnieniu. Pierwszym działaniem, które ZUT podejmie w tym zakresie, będzie równe traktowanie kandydatów podczas procesu rekrutacji. Przesłankami do zatrudnienia pracownika przede wszystkim mają być jego kompetencje oraz doświadczenie zawodowe.

Kolejne priorytety uczelni to: dążenie do zrównoważonej reprezentacji płci wśród studentów, wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom dyskryminacji.

Wstępna analiza badań zjawiska dyskryminacji na polskich uczelniach wskazuje, że wśród zatrudnionych osób na ZUT przeważają kobiety (58,65 proc.), jednak z tytułem prof. jest ich zaledwie 40,56 proc. Na ZUT studiuje 36,22 proc. kobiet. Analiza zespołu ds. równego traktowania wykazała, iż większość dziewcząt (kandydatek na studia) podczas rekrutacji wybierała wydział: Architektury, Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska, natomiast mężczyźni (kandydaci na ZUT) najczęściej wybierali wydział: Informatyki, Elektryczny, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Wśród dyscyplin naukowych wybieranych przez doktorantki przeważają: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa. Doktoranci ZUT (mężczyźni) karierę naukową rozwijają w kierunku: informatyki, inżynierii chemicznej, mechanicznej, materiałowej i technologii chemicznej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023