Nauka dla Społeczeństwa

05.02.2023
PL EN
04.02.2022 aktualizacja 04.02.2022

MEiN: do 18 marca nabór wniosków w programie "Społeczna odpowiedzialność nauki"

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Do 18 marca trwa nabór wniosków w programie "Społeczna odpowiedzialność nauki" - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. O środki w programie mogą się ubiegać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki.

Celem programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" jest popularyzacja nauki, promocja sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z dwóch modułów: "Popularyzacja nauki i promocja sportu" oraz "Wsparcie dla bibliotek naukowych".

W ramach modułu "Popularyzacja nauki i promocja sportu wspierana będzie realizacja projektów polegających na: popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki; organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej; organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej; organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki; popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

W ramach modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" wspierana będzie realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące, a jego koszty pośrednie nie przekraczają 10 proc. kosztów bezpośrednich realizacji projektu. Projekt nie może także obejmować działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia finansowego w ramach każdego modułów wynosi: od 20 tys. zł do 1 mln zł w ramach modułu "Popularyzacja nauki i promocja sportu" i od 20 tys. zł do 250 tys. zł w ramach modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych", przy czym nie może ono przekroczyć 90 proc. kosztów realizacji projektu.

W ramach modułu "Popularyzacja nauki i promocja sportu" nabór skierowany jest do następujących jednostek: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Polski, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki.

W ramach modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" nabór skierowany jest do następujących jednostek będących organizatorami bibliotek naukowych: uczelni, innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki, dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak podaje MEiN, informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, tel.: (22) 52 92 341, (22) 52-92-354, (22) 50-17-145, (22) 52-92-352, (22) 52-92-751, e-mail: sekretariat.bpm@mein.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023