Nauka dla Społeczeństwa

28.05.2023
PL EN
13.10.2021 aktualizacja 13.10.2021

Bydgoszcz/ Prof. Wojciszke doktorem h.c. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Wybitny psycholog społeczny prof. Bogdana Wojciszke, związany z Uniwersytetem SWPS, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, we wtorek otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wręczenie honorowego doktoratu prof. Wojciszke odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022. Senat uczelni przyznał tytuł w uznaniu zasług profesora jako uczonego, organizatora i promotora nauki. Uchwała w tej sprawie została podjęta 30 czerwca 2020 r., ale ze względu na pandemię uroczystość wręczenia tytułu została odroczona.

Rektor UKW prof. Jacek Woźny podkreślił, że "prof. Wojciszke jest uczonym o niekwestionowanej pozycji międzynarodowej, zaliczanym do najwybitniejszych współcześnie psychologów społecznych w Polsce, autorytetem naukowym w badaniach nad procesami poznawczymi i społecznym zachowaniem ludzi, nad spostrzeganiem społecznym oraz ocenami moralnymi oraz wartościami etycznymi funkcjonowania jednostek i grup społecznych".

Prof. Woźny zaznaczył też, że prace prof. Wojciszke z zakresu psychologii weszły do głównego, światowego nurtu badań naukowych, stały się przedmiotem dyskusji na forum międzynarodowym i stworzyły źródło do inspiracji do badań empirycznych wśród całej społeczności badaczy.

Promotorem honorowego był prof. Janusz Trempała, który w czasie uroczystości przybliżył dorobek naukowy prof. Wojciszke.

Bogdan Wojciszke ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1975 r., stopień doktora w zakresie psychologii uzyskał w 1978 r. na Uniwersytecie Gdańskim, a stopień doktora habilitowanego w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1986 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1993 r. W 1975 r. został zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1977-1996 pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (w latach 1993-1999 był jego dyrektorem), w 2002-2012 jego miejscem pracy był Instytut Psychologii PAN (w latach 2002-2008 był jego dyrektorem). Od 1997 r. pracował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach: 2007-2013 był dziekanem Wydziału SWPS w Sopocie.

Problematyka badawcza, którą w swojej pracy naukowej zajmuje się prof. Wojciszke obejmuje klika obszarów tematycznych: spostrzeganie interpersonalne, zgodność zachowania z wartościami, struktura cech osobowości jako kategorii umysłowych, procesy oceniania ludzi, dynamika uczuć w bliskim związku dwojga ludzi, godność i produktywność jako wartości etyczne współczesnych Polaków, sprawczość i wspólnotowość jako podstawowe wymiary spostrzegania świata społecznego, poglądy na świat społeczny i konstrukcja narzędzi psychometrycznych.

Na dorobek naukowy prof. Wojciszke składa się: 10 książek naukowych i dwie popularyzujące wiedzę psychologiczną, 167 artykułów naukowych opublikowanych w pismach polskich i zagranicznych, 20 prac redakcyjnych i translatorskich oraz dwa podręczniki - "Człowiek wśród ludzi" i "Psychologia Społeczna". Prezentował swoje prace na ponad 120 konferencjach naukowych w trakcie staży i wizyt w ośrodkach naukowych w świecie. Jego praca naukowa była wielokrotnie wyróżniana prestiżowymi nagrodami. Jest promotorem 34 doktorów, z których ośmiu uzyskało habilitację, a z nich jeden z nich został profesorem. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023