Nauka dla Społeczeństwa

05.07.2022
PL EN
29.09.2021 aktualizacja 29.09.2021

Nabór wniosków o stypendia podoktorskie PASIFIC

źródło: Fotolia źródło: Fotolia

Badacze i doktorzy reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe mogą do 30 grudnia aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w Instytutach Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Trwa drugi konkurs w ramach programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk PASIFIC. Film prezentujący program można obejrzeć w serwisie YouTube.  

Stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2 500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości 60 tys. euro na koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu.

Żeby ubiegać się o stypendium PASIFIC naukowcy muszą posiadać co najmniej stropień doktora lub minimum cztery lata udokumentowanego równoważnego doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin. Muszą też spełniać kryterium mobilności, zgodnie z którym aplikujący w konkursie PASIFIC nie mogą mieszkać, pracować lub studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat przed zamknięciem konkursu (od 31 grudnia 2018 do 30 grudnia 2021).

Szczegółowe informacje o zasadach drugiego konkursu oraz wzory wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej: https://pasific.pan.pl/call-2/

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022