Nauka dla Społeczeństwa

06.12.2022
PL EN
30.08.2021 aktualizacja 30.08.2021

Ukazało się rozporządzenie o przywróceniu standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Przywrócenie standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych przewiduje rozporządzenie, które ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W razie zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń.

Chodzi o rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uchylenie rozporządzenia ministra zdrowia z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

"Rekomenduje się uchylenie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – czytamy w ocenie skutków regulacji na stronach RCL.

Ma to skutkować, jak wskazano, w szczególności "przywróceniem standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych".

Dodano, że w razie zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni medycznych, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym, a w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Przypomniano, że na podstawie uchylanego rozporządzenia utrzymano m.in. ograniczenie udziału studentów i doktorantów w zajęciach organizowanych przez uczelnie na ich terenie, wprowadzone uprzednio w 2020 r. Ponadto w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni medycznych zostały uruchomione szczególne rozwiązania prawne przewidziane ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Regulacje zawarte m.in. w art. 51b ustawy mają na celu łagodzenie trudności organizacyjnych wynikających z wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu m.in. uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, "co korzystnie przekłada się na sytuację osób w nich zatrudnionych i kształcących się".

W ocenie autorów regulacji ze względu na istotne oddziaływanie tych rozwiązań na funkcjonowanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki "nie powinny one być utrzymywane permanentnie, w warunkach tego niewymagających".

Podkreślono, że obecna sytuacja epidemiczna, w tym zniesienie lub złagodzenie większości obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19, przemawiają za uchyleniem omówionych wyżej rozwiązań prawnych. (PAP)

Autorka: Magdalena Jarco

maja/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022