Nauka dla Społeczeństwa

05.10.2022
PL EN
16.07.2021 aktualizacja 16.07.2021

Opublikowano projekt noweli rozporządzenia o ocenie jakości działalności naukowej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Minister będzie ustalał wartości referencyjne dla kategorii naukowych A, B+ i B w dyscyplinach naukowych i artystycznych, a nie – jak do tej pory – zatwierdzał decyzję Komisji Ewaluacji Nauki – wynika z opublikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji projektu noweli rozporządzenia o ewaluacji jakości działalności naukowej.

Projekt noweli, który opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji, dotyczy rozporządzenia ministra edukacji i nauki o ewaluacji jakości działalności naukowej. Opiniowanie projektu potrwa do 28 lipca.

W uzasadnieniu projektu napisano, że potrzeba wprowadzenia zmian wynika z uwag zgłaszanych przez środowisko naukowe.

Pierwsza ze zmian dotyczy ustalania całkowitej wartości punktowej monografii naukowej w przypadku działalności prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych.

Zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do wymienionych dziedzin nauki całkowitą wartość punktową monografii naukowej, wynoszącą 200 pkt., zwiększano o 50 proc., a wynoszącą 80 pkt. – o 25 proc.

"Projektowana zmiana polega na ujednoliceniu tych regulacji w taki sposób, aby w każdym z tych przypadków całkowita wartość punktowa monografii naukowej była zwiększana o 50 proc." – wyjaśniono.

Zdecydowano też o zwiększeniu punktacji za redakcję naukową monografii naukowej uwzględnianej w ewaluacji w dyscyplinach w ramach nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych nie tylko wówczas, gdy całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt., ale również w pozostałych przypadkach.

Zaproponowano również zmianę przepisów rozporządzenia, dotyczących określania zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych.

"Zestawy te są istotnym elementem polityki naukowej państwa, dlatego też uznano, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – jako odpowiadający za realizację tej polityki – powinien je ustalać, a nie tylko zatwierdzać" – uzasadniono.

W projekcie zaproponowano, aby przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) rekomendował ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, a ustalanie zestawów tych wartości będzie kompetencją ministra. W myśl obecnych przepisów to KEN przedstawia je ministrowi do zatwierdzenia.

Inna zmiana związana jest z możliwością uzyskania większej liczby punktów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022