Nauka dla Społeczeństwa

19.04.2024
PL EN
29.03.2021 aktualizacja 29.03.2021

Politechnika Opolska zwiększa wysokość wsparcia dla studentów dotkniętych pandemią

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Studenci Politechniki Opolskiej, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać zapomogę. Decyzją władz uczelni, jej wysokość zwiększono z tysiąca do 1,5 tysiąca złotych.

Jak poinformowała Anna Kułynycz z biura prasowego Politechniki Opolskiej, studenci tej uczelni, którzy w wyniku trwającej pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

"Chcemy wspomóc studentów w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli w związku z pandemią COVID-19. Stąd też podjęliśmy decyzję o zwiększeniu maksymalnej kwoty zapomogi z 1000 złotych do 1500 zł. Co ważne, podczas pandemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim. Oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu pogorszenia stanu zdrowia, bądź z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny w następstwie rozprzestrzeniania się COVID-19" - tłumaczy dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować, że znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 roku z pomocy w formie zapomogi skorzystało prawie 60 studentów politechniki, a niemal 300 otrzymuje stypendium socjalne w bieżącym roku akademickim. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ jann/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024