Nauka dla Społeczeństwa

08.08.2022
PL EN
19.01.2021 aktualizacja 19.01.2021

Konkurs na najlepsze drony

Warszawa, 17.11.2020. Dron transportujący próbki i krew do badań między szpitalem na PGE Narodowym a CSK MSWiA, 17 bm. (kf) PAP/Andrzej Lange Warszawa, 17.11.2020. Dron transportujący próbki i krew do badań między szpitalem na PGE Narodowym a CSK MSWiA, 17 bm. (kf) PAP/Andrzej Lange

Po 50 tys. zł na wygrają projektanci dronów - studenci uczelni wojskowych, którzy do 31 stycznia zgłoszą do konkursu MON zaprojektowane przez siebie bezzałogowe systemy (powietrzny lub morski), potrafiące śledzić i rozpoznawać cel, działać w warunkach bojowych, monitorować teren i dokonywać pomiarów, np. poziomu zanieczyszczenia.

Konkurs na najlepsze drony na potrzeby wojska skierowany jest do podchorążych i cywilnych studentów oraz doktorantów uczelni wojskowych. Organizowany jest przez resort obrony wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Lotniczą Akademią Wojskową oraz Akademią Wojsk Lądowych.

Tematyka konkursu obejmuje technologie, techniki i inżynierię wykorzystaną w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń, podsystemów i systemów znajdujących zastosowanie w powietrznych lub morskich platformach bezzałogowych oraz powiązanych z nimi stacjach kierowania i kontroli. Wartość nagrody głównej w obu kategoriach – bezzałogowego systemu powietrznego i bezzałogowego systemu morskiego wynosi po 50 tys. zł. Drugie miejsce jest warte 25 tys. zł, trzecie – 10 tys. zł. Zostaną też przyznane wyróżnienia w kwocie 5 tys. zł.

W każdej z dwóch kategorii głównych (powietrzne i morskie) jurorzy wybiorą najlepsze rozwiązania w trzech grupach. Systemy operacyjno-rozpoznawcze będą oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej. W systemach bojowych ważna będzie możliwość przenoszenia i kierowania (za pomocą wieloosiowego manipulatora sterującego obrotem i pochyłem) amunicji i pocisków rakietowych ważących do 20 kg. Ostatnią grupą będzie amunicja krążąca – tu istotna jest możliwość sterowania rojem małych dronów, które mogą wykrywać, rozpoznawać oraz atakować dokonując autodestrukcji części roju na wyznaczonym celu.

Pracę konkursową można złożyć indywidualnie lub zespołowo. Jeżeli zwycięży praca zespołowa, wypłata nagrody pieniężnej nastąpi po złożeniu przez lidera zespołu oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków zespołu o ich procentowym udziale w nagrodzonym projekcie.

Każdy system zgłoszony do konkursu musi składać się z naziemnego modułu sterowania oraz przynajmniej jednego Bezzałogowego Statku Powietrznego lub Morskiego.

Każdy Bezzałogowy Statek Powietrzny musi być zdolny do automatycznego startu, wykonania automatycznego lotu na wskazanej trasie – zależnej od kategorii – i automatycznego lądowania na wskazanym lądowisku. Urządzenia do automatycznego startu, lotu i lądowania nie muszą być rozwiązaniami autorskimi, o ile nie są przedmiotem zgłoszenia konkursowego.

Pierwszy etap konkursu polega na przedstawieniu koncepcji w wybranej kategorii i kosztorysu jej dalszego wykonania, który nie powinien przekraczać 50 tys. zł. Zakwalifikowane koncepcje otrzymają fundusze na realizację proponowanego projektu zgodnie z opracowanym do koncepcji kosztorysem. Do 14 lutego zostaną wskazane te projekty, które zakwalifikują się do drugiego etapu. Wykonane projekty ocenią dwaj eksperci: naukowy i wojskowy. Kapituła Konkursu może zdecydować o przyznaniu więcej niż jednej nagrody każdego rodzaju. Wyniki zostaną ogłoszone 1 czerwca.

Koncepcje projektów wraz z kosztorysem należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio na adres: Departament Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00 – 911 Warszawa.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022