Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
13.03.2020 aktualizacja 13.03.2020

Płock/ Mazowiecka Uczelnia Publiczna wprowadza specjalne procedury, w tym kształcenie zdalne

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej (MUP) w Płocku dr hab. nauk medycznych Maciej Słodki zdecydował o realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Odwołał jednocześnie terminy egzaminów dyplomowych i obrony prac dyplomowych oraz zawiesił praktyki zawodowe.

W wydanym w piątek zarządzeniu w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa rektor MUP podkreślił, iż na terenie tej uczelni mogą przebywać tylko pracownicy, a studenci tylko w wyjątkowych przypadkach.

„W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie kontaktu bezpośredniego, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” - zdecydował rektor MUP. Zaznaczył, iż nauczyciele akademiccy mają tam obowiązek udostępniania studentom, np. za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia, materiałów dydaktycznych wraz z wytycznymi do realizacji zadań, natomiast studenci mają obowiązek opanowania tego materiału i wykonania przekazanych zadań.

„Zawiesza się realizację praktyk zawodowych, a w przypadku Wydziału Nauk o Zdrowiu zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Odwołuje się ustalone terminy egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych” – ogłosił w zarządzeniu rektor MUP. Wskazał, iż zamknięte będą do odwołania biblioteka oraz obiekty sportowe uczelni. „Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domu Studenta i wprowadza całkowity zakaz odwiedzin gości z zewnątrz” – podkreślił jednocześnie rektor MUP.

Dodał, iż wstrzymane zostają tam również wszelkie wyjazdy służbowe pracowników oraz wyjazdy studentów, a także przyjazdy gości w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej. Oznajmił także, że odwołanie wszelkich zaplanowanych wcześniej wydarzeń naukowych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, obejmuje np. konferencje, sympozja, a także imprezy studenckie. „Zabrania się organizacji zebrań kół naukowych” – zaznaczył m.in. rektor MUP.

Jak oświadczył, organizacja roku akademickiego 2019/20 ustalona tam na mocy zarządzenia z maja 2019 r. pozostaje bez zmian.

MUP w Płocku powstała w czerwcu 1999 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Utworzoną ją w oparciu m.in. o funkcjonujące tam wcześniej Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskie. Obecnie MUP prowadzi studia I i II stopnia na trzech wydziałach: nauk ekonomicznych i informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Kształci się tam ponad 2 tys. studentów. 

PAP - Nauka w Polsce

mb/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023