Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
19.02.2020 aktualizacja 19.02.2020

NCN: ponad 210 mln zł w kolejnych rozstrzygniętych konkursach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie ponad 210,5 mln zł przyznało Narodowe Centrum Nauki na badania podstawowe doświadczonym naukowcom, uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego oraz badaczom chcącym odbyć staż w zagranicznych zespołach badawczych realizujących granty ERC.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów: MAESTRO, SONATA BIS i UWERTURA. O ich wynikach poinformowało w przesłanym komunikacie.

"W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 476 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 90 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi ponad 210,5 mln zł" - informuje NCN.

W konkursie MAESTRO 11 wnioski mogli składać doświadczeni naukowcy, planujący pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. W jedenastej edycji konkursu finansowanie otrzyma 12 z 64 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przeznaczone ponad 44 mln zł. Współczynnik sukcesu w tym prestiżowym programie wyniósł niemal 19 proc.

W programie SONATA BIS 9 finansowanie o łącznej wartości ponad 166 mln zł otrzyma 74 z 404 zgłoszonych projektów. Konkurs jest skierowany do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Współczynnik sukcesu w tym programie wyniósł 18 proc.

Z kolei UWERTURA 4 to konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy posiadają już pewne doświadczenie w prowadzeniu badań i chcą odbyć staż w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Jego celem jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie. W tej edycji konkursu naukowcy złożyli 8 wniosków, z czego 4 uzyskały finansowanie na łączną kwotę w wysokości niemal 290 tys. zł. Współczynnik sukcesu wyniósł 50 proc.

Jak informuje NCN, biorąc pod uwagę wszystkie trzy konkursy, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli 90 wniosków, spośród których do realizacji skierowano 14 na kwotę niemal 27 mln zł. W naukach o życiu wpłynęły 152 wnioski, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 26 na kwotę prawie 82,5 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych badacze złożyli 234 wnioski, z czego 50 otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 101 mln zł.

Z listami rankingowymi wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach SONATA BIS 9, MAESTRO 11 i UWERTURA 4 można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Nauki (www.ncn.gov.pl).

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023