Nauka dla Społeczeństwa

05.10.2022
PL EN
23.08.2019 aktualizacja 23.08.2019

Kościół w Domachowie - 200 lat starszy, niż sądzono?

SM Domachowo Kościół św Michała Archanioła 2017, źródło: Wikipedia SM Domachowo Kościół św Michała Archanioła 2017, źródło: Wikipedia

Nie z drugiej połowy XVI wieku, ale dwa wieki starszy może być drewniany kościół z Domachowa (Wielkopolskie) – wynika z analiz dendrochronologicznych drewna świątyni. O ustaleniach badaczy poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Do tej pory uważano, że kościół pw. św. Michała Archanioła w Domachowie powstał w roku 1568; przed rokiem obchodził swoje 450-lecie. Od 2017r. w świątyni prowadzone są prace konserwatorskie, obejmujące m.in. konserwację drewnianego wyposażenia, polichromii stropu prezbiterium i nawy.

"Kościół wzniesiony został z drewna dębowego w 1369 r. (...) Dotychczas najwcześniej w Wielkopolsce datowany był kościół w Tarnowie Pałuckim, którego drewniane elementy nawy i prezbiterium pochodziły z 1374 r" .

Jak poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, przeprowadzone w ostatnim czasie badania dendrochronologiczne drewna "zmieniły całkowicie dotychczasową wiedzę o świątyni".

"Wykazały one, że kościół wzniesiony został z drewna dębowego w 1369 r. Z tego czasu pochodzi drewno użyte do budowy ścian zrębowych kościoła oraz więźby dachowej. Dotychczas najwcześniej w Wielkopolsce datowany był kościół w Tarnowie Pałuckim, którego drewniane elementy nawy i prezbiterium pochodziły z 1374 r" – podał WUOZ.

Jak podkreślono, rzadko spotyka się, aby poprzednie ustalenia i datowania zabytku zostały przesunięte o 200 lat wstecz.

Prowadzone w kościele prace konserwatorskie już w ubiegłym roku przyniosły interesujące odkrycia: w świątyni odkryto gotycką belkę tęczową oraz fragmenty polichromii figuralno-ornamentalnych na zrębie oraz elementach konstrukcji słupowo-ryglowej. Według ekspertów polichromie o tematyce biblijnej, w ornamentalnej oprawie, z licznymi inskrypcjami o bogatej tematyce i kolorystyce stanowią unikatowy na terenie Wielkopolski przykład malarstwa, przypuszczalnie z końca XVI w. lub początku XVII w.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu podkreślił, że konieczna jest kontynuacja badań architektonicznych kościoła, istnieje też potrzeba przeprowadzenia prac konserwatorskich odkrytych polichromii, które wymagają osobnych prac badawczych zarówno w zakresie ikonografii, jak i warsztatu.

W dotychczasowej literaturze poświęconej drewnianym kościołom Wielkopolski, kościół w Domachowie był wyróżniany z uwagi na swoje rozwiązanie konstrukcyjne, pierwotną formę głównej bryły, zdwojoną konstrukcję ścian prezbiterium i pierwotnej nawy.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ agz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022