Nauka dla Społeczeństwa

24.09.2023
PL EN
13.06.2019 aktualizacja 13.06.2019

Gliwice/ Rozpoczął się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Radioterapia, diagnostyka obrazowa, nanotechnologie - to niektóre tematy poruszane podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, który rozpocząl się w środę w Gliwicach. Potrwa do soboty.

Kongres, organizowany przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej, Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych i Fizyki Medycznej, jest okazją do wymiany doświadczeń naukowych i biznesowych.

"Tematyka kongresu jest zdominowana przez zagadnienia związane z radioterapią, będzie jej poświęconych 13 wykładów (...). W czasie kongresu odbędzie się Konferencja Radioterapii Wysokiej Precyzji oraz Spotkanie Sekcji Radioterapii w całości poświęcone radioterapii" - poinformował prof. Krzysztof Ślosarek, specjalista fizyki medycznej i Kierownik Zakładu Planowania Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, a także Przewodniczący Komitetu Naukowego XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Częścią Kongresu będzie także wydarzenie MedicaSilesia Meetings 2019, organizowane pod hasłem "Inteligentna Specjalizacja – Medycyna – jako potencjał eksportowy regionu, kluczowe technologie jutra". To już czwarte międzynarodowe spotkanie przedstawicieli branży medycznej. Obejmie ono konferencję w formie paneli eksperckich, wystawę innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny oraz debaty poświęcone m.in. budowaniu strategii umiędzynarodowienia branży medycznej, robotom w służbie zdrowia czy też znaczeniu biobanków i laboratoriów biozgodności.

Dodatkowo, w ramach sesji BiznesMixer, zaplanowano spotkania poświęcone innowacjom w dziedzinie medycyny, w których uczestniczyć będą przedstawiciele klastrów, przedsiębiorstw, izb gospodarczych, sektora nauki oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także inwestorzy i przedstawiciele start-upów.

PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka

lun/ mark/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023