Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
28.06.2012 aktualizacja 28.06.2012

Prezydent podpisał nowelizację przepisów ws. reformy systemu nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę znowelizowane przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Nowelizacja przesuwa o rok datę oceny jednostek naukowych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Nowelizacja - po jej podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - wejdzie w życie w ciągu dwóch tygodni. Dzięki temu KEJN do końca września 2013 r. będzie miał czas na ocenę jednostek naukowych.

Termin pierwszej oceny jednostek naukowych przewidywała ustawa z 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Ustawa ta przewidywała, że jednostki naukowe, które w 2010 r. otrzymały kategorie naukowe na podstawie przepisów z 2004 r., miały zostać ocenione przez KEJN do 30 września 2012 r.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych - powołany w 2010 r., również w ramach reformy szkolnictwa wyższego - jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Ma oceniać pracę wszystkich jednostek naukowych, a więc m.in. instytutów PAN, instytutów badawczych i niektórych wydziałów uczelni.

W wyniku oceny KEJN, jednostki naukowe będą klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: A+ - poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B - poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, oraz C - poziom niezadowalający.

Od tej oceny będzie zależała wysokość dotacji dla tych instytucji. Te jednostki, które odnoszą największe sukcesy naukowe, będą mogły liczyć na największe finansowe wsparcie państwa.

Przyszła kompleksowa ocena ma objąć ponad 1000 jednostek naukowych. Przepisy określające kryteria i tryb przyznawania jednostkom kategorii naukowej, które nie zostały jeszcze wydane, nakładają na jednostki naukowe obowiązek rzetelnego udokumentowania poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyników działalności za ostatnie cztery lata, jak również wymóg szczegółowej weryfikacji przedstawianych danych.

"Z uwagi na fakt, iż środowisko naukowe jest obecnie w znacznej części zaangażowane i przeciążone licznymi obowiązkami związanymi z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego, konieczność przeprowadzenia jeszcze w bieżącym roku oceny jednostek naukowych nałożyłaby na jednostki naukowe kolejne obowiązki związane z zebraniem i opracowaniem informacji niezbędnych dla oceny ich działalności naukowej" - napisano w stanowisku rządu dotyczącym zmiany ustawy.

PAP - Nauka w Polsce

nno/ lt/ hes/ jbr/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024