Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
16.09.2018 aktualizacja 16.09.2018

530 mln zł przeznacza NCN na trzy konkursy krajowe i dwa międzynarodowe

Ilustr. Fotolia Ilustr. Fotolia

W sumie aż 530 mln zł rozdzieli Narodowe Centrum Nauki (NCN) w pięciu ogłoszonych w piątek konkursach: OPUS, PRELUDIUM, SONATA i - organizowanych we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą - BEETHOVEN CLASSIC i BEETHOVEN LIFE.

To szesnasty nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą zostaje natomiast uruchomiony BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł - poinformowało NCN w przesłanym PAP komunikacie.

Jak przypomniano, po sukcesach dwóch edycji konkursu BEETHOVEN rusza kolejna – pod nową nazwą, lecz na tych samych warunkach.

W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze będzie można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł.

Nowością jest BEETHOVEN LIFE, który – jak wyjaśnia NCN - jest uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu.

„Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji wiodącej pełnić będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych” - podkreślono w komunikacie.

W konkursie BEETHOVEN LIFE do rozdysponowania jest 20 mln zł.

„Cieszy nas fakt, że współpraca z Niemiecką Wspólnotą Badawczą została rozszerzona o konkurs z dziedziny nauk o życiu. Dzięki temu oferta konkursowa dla badaczy współpracujących ze stroną niemiecką stała się kompletna – komentuje, cytowany w komunikacie, dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. – Biuro Centrum ma zaś okazję sprawdzić, jak spisuje się Lead Agency Procedure w usprawnianiu i przyspieszaniu oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. W przyszłości chcielibyśmy stosować ten system oceny we wszystkich takich konkursach”.

NCN zwraca uwagę, że w tej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA znacznie zwiększono ich budżety. „Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł, na PRELUDIUM 16 – 40 mln zł, zaś na SONATĘ 14 – 90 mln zł” - podało centrum.

„OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy w ofercie NCN. Poziom składanych wniosków z roku na rok jest coraz wyższy i zdarzało się, że dobre wnioski były odrzucane ze względu na niewystarczający budżet danego konkursu. Dlatego też zależało nam, aby zwiększyć pulę środków finansowych, dzięki czemu więcej wartościowych projektów będzie miało szansę na realizację” – tłumaczy przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek, cytowany w komunikacie.

Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

PRELUDIUM 16 to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Z kolei SONATA 14 jest konkursem dla osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Jak zauważa NCN, w tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Jak poinformowało NCN, począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. „Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc” - czytamy w komunikacie.

„Zmiana ta ma na celu stworzenie warunków do wzrostu mobilności naukowców, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Umożliwienie współpracy z badaczami, reprezentującymi inne doświadczenia czy kulturę pracy, korzystnie wpływa na cały zespół naukowy i jakość prowadzonych badań” – wyjaśnia prof. Janeczek.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 17 grudnia 2018 r. (PAP)

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023