Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
09.05.2018 aktualizacja 09.05.2018

Pomorskie/ Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej

Źródło: www.ncn.gov.pl Źródło: www.ncn.gov.pl

W środę i czwartek na Politechnice Gdańskiej odbywają się Dni Narodowego Centrum Nauki. Naukowcy z Pomorza będą mieli szansę poznać lepiej zasady działania i przyznawania przez Centrum grantów badawczych. W tym roku NCN oferuje granty o łącznej wysokości 1,25 mld zł.

Choć Dni Narodowego Centrum Nauki (NCN) mają miejsce na terenie Politechniki, to współorganizatorami wydarzenia są też Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Na imprezę złożą się m.in. warsztaty dla wnioskodawców starających się o środki z NCN i spotkania dla osób zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz granty z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council).

Rozpoczęcie spotkań składających się na Dni NCN poprzedziła konferencja prasowa. Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki przypomniał w jej trakcie, że Centrum ma bogatą ofertę granatową. „W ostatnich latach budżet NCN zdecydowanie wzrastał: przez trzy kolejne lata o kilkanaście procent. W tym roku na granty wydamy około miliard 250 milionów złotych” – poinformował.

Dodał, że dzięki wzrostowi środków, współczynnik sukcesu, czyli procent wniosków, które uzyskują finansowanie, zbliża się do granicy 30 proc. Wyjaśnił, że jego zdaniem jest to procent optymalny. „Nie powinien on być ani specjalnie wyższy, ani wyraźnie niższy” – ocenił Błocki.

„W naszej ofercie gruntowej stawiamy na jakość nauki, na doskonałość naukową rozumianą szczególnie w kontekście międzynarodowej nauki” – podkreślił Błocki, dodając, że NCN do oceny projektów ubiegających się o finansowanie, w prawie stu procentach korzysta z ekspertów zagranicznych. „Nauka uprawiana w Polsce musi być konkurencyjna również na arenie międzynarodowej” – dodał.

Z kolei przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek zaznaczył, że Centrum „jest chyba jedyną organizacją utworzoną przez naukowców, prowadzoną przez naukowców i służącą naukowcom”. „Robimy wszystko, żeby NCN było jak najbardziej przyjazne naukowcom, ale jednocześnie, żeby ubiegając się o dofinansowanie, prowadzili oni badania na najwyższym poziomie. NCN wspiera polskich naukowców po to, żeby zaistnieli w światowym systemie nauki” – powiedział Janeczek.

Dodał, że nakłady finansowe na naukę są w Polsce nieporównanie mniejsze niż w wielu innych krajach w Europie i na świecie. Jednak - jak zauważył - "już teraz kwota, którą dysponuje NCN, pozwala polskim naukowcom na zaistnienie w światowym systemie nauki”.

Janeczek podkreślił też, że ubieganie się o granty w NCN „służy także temu, by polscy naukowcy byli przygotowani do starań o środki w europejskich ośrodkach", gdzie kryteria są już bardzo wyśrubowane. „Po siedmiu latach funkcjonowania NCN wchodzimy w etap, kiedy zaczynamy ewaluować - oceniać efekty naszych grantów i konkursów. Na tym pierwszym etapie oceny wnioski są nader optymistyczne: mamy już szereg osiągnięć naukowych, które są udziałem młodych naukowców. To cieszy, to jest niezwykle krzepiące” – powiedział.

Przypomniał również, że Dni NCN organizowane są od sześciu lat, a ich ideą jest krzewienie wiedzy o NCN. Wyjaśnił, że z tego powodu impreza organizowana była zwykle w mniejszych ośrodkach naukowych. „Tym razem znaleźliśmy się w ośrodku naukowo bardzo mocnym, więc chcemy wykorzystać to spotkanie do dyskusji na temat deficytów systemu grantowego, w tym również Narodowego Centrum Nauki” – podkreślił Janeczek, przypominając, że częścią gdańskich Dni NCN będzie dyskusja dotycząca wyzwań stojących przed NCN i sposobom na ulepszenie działalności Centrum.

Prof. Błocki zaznaczył, że jednym z elementów, który jest najczęściej poddawany krytyce, jeśli chodzi o działanie NCN, jest system oceny eksperckiej (oceny wniosków składanych do Centrum). „To jest problem dotyczący wszystkich organizacji międzynarodowych na świecie. My czynimy starania, żeby jeszcze bardziej zobiektywizować ten system. System działa dobrze, ale chcemy angażować jeszcze więcej zagranicznych ekspertów do oceny wniosków” – zadeklarował.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Serwis PAP - Nauka w Polsce jest patronem medialnym Dni NCN.(PAP)

autor: Anna Kisicka

aks/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023