Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
30.03.2018 aktualizacja 30.03.2018

W lasach Podkarpacia przybywa dzikiej zwierzyny

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

W lasach Podkarpacia żyje m.in. 487 żubrów, ponad 230 niedźwiedzi, przeszło 680 wilków, 270 rysi, 230 żbików oraz 10,9 tys. bobrów - wynika z dorocznej inwentaryzacji dzikich zwierząt w tym regionie.

"Notujemy wzrost liczebności większości gatunków dzikich zwierząt" - powiedział w czwartek PAP rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Tegoroczną inwentaryzację – jak zauważył rzecznik – przeprowadzono "nowoczesnymi metodami". "Oprócz tradycyjnych tropień, używano teledetekcji oraz zdjęć z kamer termowizyjnych i aparatów analogowych. W efekcie np. żubry możemy policzyć z dokładnością do sztuki" – dodał.

Inwentaryzacja wykazała, że w południowo-wschodniej Polsce bytuje też m.in. blisko 15 tys. jeleni, 43 tys. saren oraz prawie 400 łosi. Tych ostatnich jest ponad dwa razy więcej niż jeszcze pięć lat temu.

Spadła natomiast liczebność lisów do 9,2 tys.; pięć lat temu było ich 10,3 tys. Dzików jest 2,4 tys.; rok temu było ich 6,5 tys. "Jest to skutek redukcji związanej z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju" – zauważył Marszałek.

Dość licznie na Podkarpaciu występują również mniejsze drapieżniki. Kun jest 5,2 tys., a borsuków i tchórzy po 2,8 tys. Leśnicy doliczyli się także 23 tys. bażantów i 14,4 tys. zajęcy.

"Mimo pewnych wahań liczebności poszczególnych gatunków, podkarpacki las jest środowiskiem życia stabilnych populacji; zarówno zwierząt łownych, jak i tych prawem chronionych" - podkreślił rzecznik.

Jak zaznaczyła dyrektor krośnieńskiej RDLP Grażyna Zagrobelna, "podkarpackie lasy są jedną z najważniejszych krajowych ostoi zwierzyny łownej, ale o ich przyrodniczej wartości decyduje obecność największych chronionych drapieżników łącznie z niedźwiedziem, wilkiem, rysiem i żbikiem, a także silne stada żubrów żyjących dziko w Bieszczadach".

Liczebność stad żubrów wzrosła do 487 sztuk, czyli do poziomu dotychczas nienotowanego. Dokładne ustalenie liczby tych zwierząt było możliwe dzięki prowadzonemu od 2007 r. monitoringowi dzikich stad na terenie nadleśnictw bieszczadzkich oraz analizy zapisów z fotopułapek.

Dyrektor Zagrobelna zauważyła, że celem corocznej inwentaryzacji prowadzonej w nadleśnictwach we współpracy z kołami łowieckimi jest przede wszystkim ocena stanu zwierzyny łownej, ale przy tej okazji dokonuje się też analizy liczebności zwierząt chronionych.

"Należy pamiętać, że pożywieniem chronionych drapieżców są przede wszystkim przedstawiciele gatunków łownych, jak jeleń, sarna i dzik. Godzenie wszystkich uwarunkowań gospodarki łowieckiej z celami ochrony przyrody to zadanie priorytetowe dla zachowania pełnej różnorodności biologicznej naszych lasów" - dodała Zagrobelna.

Rosnąca liczebność oraz różnorodność gatunkowa dzikiej zwierzyny w lasach krośnieńskiej RDLP z jednej strony świadczą o dobrej kondycji lasów, ale mocno wpływają na koszty prowadzenia upraw leśnych i rolnych. Często duże stada jeleniowatych potrafią zniszczyć młode pokolenie lasu.

W tym roku nadleśnictwa RDLP w Krośnie wydadzą blisko 3,78 mln zł na chemiczne i mechaniczne zabezpieczenie sadzonek przed zwierzyną. Do tego dochodzi grodzenie części upraw, które będzie kosztowało 3,47 mln zł; w 2018 r. planuje się ogrodzić 686 ha.

PAP - Nauka w Polsce, Alfred Kyc

kyc/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024