Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
16.02.2018 aktualizacja 16.02.2018

NCN: ponad 326 mln zł na badania podstawowe

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 326 mln zł na badania podstawowe przyznało Narodowe Centrum nauki (NCN) w czterech rozstrzygniętych konkursach MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7 i HARMONIA 9 - podało NCN w przesłanym PAP komunikacie.

Granty otrzymają osoby rozpoczynające samodzielną karierę naukową, kierownicy zespołów badawczych, szefowie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej oraz doświadczeni naukowcy podejmujący pionierskie wyzwania.

Jak napisano w komunikacie, w konkursach MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7 i HARMONIA 9 złożono 1234 wnioski. Na realizację 301 wybranych projektów NCN przyznało 326 470 202 złotych.

To pierwsze konkursy, w których zostanie wprowadzona zmiana dotycząca kwalifikowalności kosztów na realizację badań. Jak tłumaczy dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, usprawnienie polega na tym, że koszty poniesione w projekcie będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania, a nie jak dotychczas dopiero po podpisaniu umowy. "Ponieważ nieustannie dążymy do stworzenia nowoczesnego systemu grantowego, wprowadzamy też wiele innych ułatwień w procedurze składania wniosków oraz na etapie ich realizacji" - wyjaśnia cytowany w komunikacie dyrektor.

W konkursach SONATA, SONATA BIS i HARMONIA finansowanie uzyskał jeden na cztery złożone wnioski. Jeszcze trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie MAESTRO, w którym granty otrzymało 13 proc. rywalizujących o nie badaczy.

Wśród wybitnych naukowców, którzy zostali nagrodzeni w konkursie MAESTRO, znalazł się dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Na badania strukturalne mechanizmu działania bakteryjnej naprawy DNA otrzyma on niemal 4,3 mln zł.

MAESTRO 9 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W dziewiątej edycji konkursu finansowanie otrzyma 11 z 87 nadesłanych wniosków. Na realizację projektów zostanie przekazanych 39 mln zł.

Jednym z naukowców nagrodzonych w konkursie SONATA 13 jest dr Ireneusz Sadowski z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu „Trzy pokolenia polskiej transformacji” będzie on analizował przemiany społeczne w perspektywie kohortowej. Na swoje badania otrzyma niemal 400 tys. zł.

Konkurs jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji złożono 607 wniosków, z czego do finansowania wybrano 151. Na realizację projektów zostaną przekazane prawie 93 mln zł.

Z kolei SONATA BIS 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem grupy może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości niemal 155 mln zł otrzyma 86 z 338 zgłoszonych projektów. Jednym z utworzonych zespołów pokieruje dr Monika Dering z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy podejmą próbę rekonstrukcji ewolucyjnej historii lasów Kaukazu. Na badania, które obejmą m.in. filogeografię porównawczą sześciu gatunków drzewiastych, przeznaczono prawie 1,4 mln zł.

Do konkursu HARMONIA 9 można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej. Międzynarodowy charakter przedsięwzięcia może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Wśród zwycięskich propozycji znalazł się projekt dr. Mikołaja Winiewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Polacy wspólnie z pracownikami niemieckiego Universität Bielefeld zbadają źródła negatywnych stereotypów grup spostrzeganych jako nieprzyjazne. Naukowcy zestawią ze sobą uprzedzenia antyromskie i antysemickie w Polsce oraz w Niemczech. Na badania przeznaczono ponad milion złotych.

Do dziewiątej edycji tego konkursu zgłoszono 202 projekty, autorzy 53 otrzymają łącznie ponad 40 mln zł.

Informacje o innych tematach badawczych, jakie podejmować będą laureaci grantów, można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki (http://ncn.gov.pl). (PAP)

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023