Ministerstwo Edukacji i Nauki

23.05.2022
PL EN
07.06.2004 aktualizacja 07.06.2004

Polska członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej

Od 1 marca tego roku Polska jest krajem członkowskim Europejskiej Organizacji Patentowej. Owocem przystąpienia do tej organizacji ma być napływ do naszego kraju zagranicznych technologii.

Konsekwencją napływu technologii będzie - jak spodziewa się prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak - rozwój polskiej myśli technicznej.

Z chwilą przyłączenia się naszego kraju do Europejskiej Organizacji Patentowej ważność patentu europejskiego, udzielanego przez Europejski Urząd Patentowy, została rozszerzona na Polskę.

\"Oznacza to dla Polski dwie odrębne ścieżki patentowania, polską i europejską\" - mówi Adamczak.

Urząd spodziewa się spadku liczby zgłoszeń w trybie krajowym oraz wzrostu liczby zgłoszeń napływających do Polski z zagranicy, objętych trybem postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym.

W konsekwencji wzrostu liczby zgłoszeń patentowych w trybie europejskim i napływu do Polski innowacyjnych rozwiązań z zagranicy, rozwój polskiej myśli technicznej może się stać bardziej dynamiczny.

Innowacyjność, uznawana za klucz do budowy konkurencyjnej gospodarki, jest w Polsce, w porównaniu z Europą, wciąż na nie najlepszym poziomie.

Ciągle zbyt dużo pieniędzy - w strukturze wydatków na naukę - wydaje się w Polsce na badania podstawowe.

W Unii Europejskiej roczne wydatki na badania i rozwój to 1,95 proc. PKB, a przedsiębiorstwa innowacyjne stanowią 51 proc. wszystkich firm.

W Polsce te dane są mniej zadowalające - na badania i rozwój przeznacza się 0,65 proc. PKB i jedynie 16,9 proc. firm to przedsiębiorstwa innowacyjne.

* Nauka w Polsce - Joanna Poros *

Data publikacji: 7 czerwca 2004

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022