Uczelnie i instytucje

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM odpowiada na zarzuty rektora

04.01.2020 PAP/Leszek Szymański
04.01.2020 PAP/Leszek Szymański

Uczelniana Komisja Wyborcza WUM podejmowała wszelkie kroki, by doprowadzić do przeprowadzenia wyborów – podkreśla szefowa tej komisji prof. Alicja Wiercińska-Drapało w oświadczeniu przesłanym PAP. Odnosi się w nim do zarzutów rektora uczelni, który we wtorek zawiesił działanie komisji.

Oświadczenie prof. Wiercińskiej-Drapało to kolejna odsłona trwającego od kwietnia sporu w związku z wyborami rektorskimi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W jego efekcie w miniony wtorek rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong zawiesił działanie UKW, zarzucając jej m.in. na naruszanie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisów Statutu WUM oraz "ważnych interesów" uczelni.

Według prof. Gacionga naruszenie przez UKW przepisów polegało m.in. na: przyjęciu uchwały stwierdzającej, że osoba ukarana karą dyscyplinarną upomnienia spełnia wymogi stawiane kandydatowi na rektora; wyznaczeniu daty wyborów i dopuszczeniu do kandydowania osoby, która "nie została wskazana jako kandydat w wyborach przez żaden z uprawnionych do tego organów WUM"; dopuszczeniu do udziału w posiedzeniach UKW zewnętrznych (niezwiązanych z WUM) prawników - "w tym wykorzystaniu sporządzonych przez takie osoby opinii prawnych bez wskazania jasnych kryteriów wyboru oraz finansowania takich osób"; podejmowaniu działań oraz wydawaniu przez przewodniczącą UKW komunikatów i jednoosobowych oświadczeń wprowadzających w błąd członków społeczności akademickiej oraz opinię publiczną co do stanu faktycznego i prawnego procedury wyborczej oraz kompetencji posiadanych przez UKW.

Odnosząc się do tych zarzutów, Wiercińska-Drapało wskazała w przesłanym w czwartek oświadczeniu, że wobec rozbieżnych opinii interpretacyjnych co do wymogów wobec kandydata na rektora UKW ma konieczne ekspertyzy prawne, a przy tym podejmowała wszelkie decyzje kolegialnie jedynie przy poparciu większości członków.

Poza tym - jak podkreśliła przewodnicząca - komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu do kandydowania w tych wyborach osoby, które zostały wskazane jako kandydat w wyborach przez Radę Uczelni i Senat. "UKW stało na stanowisku, że nie zaszły żadne okoliczności do podjęcia odmiennej Uchwały w tej sprawie" - napisała.

Jak zaznaczyła, UKW podejmowała "wszelkie możliwe kroki, by doprowadzić do przeprowadzenia wyborów". "Zgodnie z Uchwałą UKW z dnia 25 kwietnia 2024 wybory były ustalone na 6 maja 2024. Pan Rektor swoim poleceniem służbowym uniemożliwił dostęp do systemu teleinformatycznego używanego do głosowania" - przypomniała.

Zwróciła również uwagę, że obsługę prawną UKW zapewnia prawnik, który jest jednocześnie pracownikiem WUM i opiniuje działania rektora. "Jako Przewodnicząca UKW pismem z dnia 24.04.2024 zwróciłam się do JM Rektora o pokrycie kosztów doradztwa prawnego w sytuacji, w związku z nagłą koniecznością zasięgnięcia dodatkowych opinii prawnych w sytuacji, która się coraz bardziej komplikowała. Pan Rektor na to pismo nie odpowiedział" - czytamy w oświadczeniu.

Prof. Wiercińska-Drapało zapewniła przy tym, że jako przewodnicząca UKW nigdy nie podejmowała działań w imieniu tej komisji bez wyraźnego poparcia wyrażonego w głosowaniu. "UKW nigdy też nie wydała komunikatu UKW bez wyraźnego poparcia wyrażonego w głosowaniu" - napisała.

"Członkowie UKW nigdy nie zwrócili się do mnie z żadną uwagą, że w jakikolwiek sposób przekroczyłam kompetencje UKW i naraziłam dobre imię UKW i całego WUM" - podsumowała.

O stanowisko rektora WUM ubiegało się dwoje kandydatów: dotychczasowy rektor prof. Zbigniew Gaciong oraz prorektorka ds. personalnych i organizacyjnych prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Zaplanowane na 23 kwietnia głosowanie na rektora jednak się nie odbyło.

Wszystko dlatego, iż 19 kwietnia rektor WUM zawiadomił, że nałożył na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską karę dyscyplinarną w związku z "uchybieniem godności zawodu nauczyciela akademickiego". Poinformował również, że jego kontrkandydatka utraciła prawo ubiegania się o funkcję rektora WUM. Sam również zrezygnował z kandydowania.

Po serii komunikatów, oświadczeń i stanowisk UKW, rektora, Ministerstwa Zdrowia, związków zawodowych WUM, a także b. rektorów uczelni, 13 maja Senat WUM zdecydował, że prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska nie jest jednak kandydatką na rektora uczelni i że procedura wyborcza powinna rozpocząć się od początku. Dzień później rektor WUM zawiesił działanie Uczelnianej Komisji Wyborczej. (PAP)

Nauka w Polsce, Anna Bugajska

abu/ agt/ zan/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera