Nauka dla Społeczeństwa

13.04.2024
PL EN
01.03.2024 aktualizacja 01.03.2024

Nagroda dla utalentowanych informatyków - zgłoszenia do 30 kwietnia

Źródło: https://nagrodalipskiego.ideas-ncbr.pl/ Źródło: https://nagrodalipskiego.ideas-ncbr.pl/

Do 30 kwietnia można zgłaszać się do konkursu o Nagrodę Lipskiego dla informatyków – doktorantów i pracowników instytucji naukowych. Nagroda o wartości 50 tys. zł zostanie przyznana za wybitne osiągnięcia w dwóch kategoriach: w teoretycznych aspektach informatyki oraz w jej zastosowaniach.

W rywalizacji mogą wziąć udział osoby do 35 roku życia, obywatele Polski lub osoby mające stałą rezydencję na terenie Polski, które nie zostały nagrodzone w żadnej z poprzednich edycji. Granicę wieku przesuwa okres urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października.

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz na stronie nagrody. Kandydat musi przedstawić m.in. krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych, sformułowany w terminach technicznych i mający formę listu motywacyjnego, listę publikacji, patentów i wdrożonych systemów informatycznych, elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5) oraz opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki (maksymalnie od 2 osób).

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za osiągnięcia w zakresie informatyki i jej zastosowań to kontynuacja nagrody ustanowionej w 2005 przez Fundację Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (Polish Chapter of ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Od roku 2022 nagroda przyznawana jest przez Fundację Kościuszkowską. Konkurs organizuje IDEAS NCBR – ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji, powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2023 roku spółka dołączyła do sieci badawczej ELLIS Society – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – tworząc pierwszy ELLIS Unit w Polsce.

Patron nagrody Witold Lipski (1949-1985) był wybitnym polskim informatykiem. W swojej krótkiej karierze naukowej współpracował z informatykami o światowej renomie, napisał kluczowe prace z teorii baz danych i analizy algorytmów oraz opublikował dwie szeroko znane książki poświęcone kombinatoryce i teorii algorytmów.(PAP)

Nauka w Polsce

kol/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024