Sejm/ Wiceminister zdrowia: ocena działalności ABM jest negatywna, agencję czekają zmiany

16.01.2024. Posiedzenie komisji Zdrowia w Sejmie w Warszawie, 16 bm. Komisja zajmuje się m.in. rozpatrzeniem informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania Agencji Badań Medycznych. PAP/Tomasz Gzell
16.01.2024. Posiedzenie komisji Zdrowia w Sejmie w Warszawie, 16 bm. Komisja zajmuje się m.in. rozpatrzeniem informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania Agencji Badań Medycznych. PAP/Tomasz Gzell

Resort zdrowia negatywnie ocenia działalność Agencji Badań Medycznych. Środki, którymi dysponuje ABM, powinny być lepiej wykorzystywane, a liczba projektów większa – uważa wiceminister Wojciech Konieczny. Przygotowywana jest procedura konkursowa, by wyłonić nowego prezesa - podał.

Wiceszef MZ uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia dotyczącego funkcjonowania ABM.

Konieczny omówił działalność agencji. Wskazał m.in., że w roku 2020, czyli w rok po powołaniu, otrzymała od premiera status jednostki o szczególnym znaczeniu dla państwa, co ma duże znaczenie w procesie oceny jej działalności. Skutkuje to, jak wyjaśnił, m.in. wyższymi wynagrodzeniami i nagrodami.

"Powołanie samej agencji ministerstwo zdrowia ocenia jako ruch w dobrym kierunku, jako ruch potrzebny" – przekazał wiceminister.

Zaznaczył jednocześnie, że ocena funkcjonowania ABM przez obecne kierownictwo resortu zdrowia nie jest pozytywna.

"Działalność kilkuletnia tej instytucji nie została oceniona pozytywnie. Stąd m.in. fakt odwołania prezesa, pana Radosława Sierpińskiego. Przyczyną odwołania było oczywiście to, co jest znanym faktem medialnym, czyli to (…), że dokumenty, które przedstawił pan prezes w trakcie postępowania w czasie powoływania na stanowisko nie są takie, jakie były wówczas wymagane" – powiedział wiceminister.

"Można powiedzieć, że w toku dalszych wyjaśnień pana prezesa powstały wątpliwości, co do rzetelności jego działania, co tego, czy dokumenty zostały przedstawione w dobrej wierze. Stąd skierowanie wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" – dodał.

Konieczny zaznaczył, że ocena działania całej ABM jest negatywna, ze względu na to, że "dysponuje ona, jak na polskie warunki, bardzo dużymi zasobami finansowymi, których wykorzystanie powinno skutkować lepszymi projektami, lepszą ich realizacją". Wiceminister mówił m.in., że agencja nie prowadzi wystarczającej liczby badań własnych.

Wiceminister podał, że ABM zatrudnia obecnie 140 osób, przy założeniach docelowych 100 osób. "Biorąc pod uwagę, że badań własnych nie prowadzi tyle, ile to było oczekiwane, a jednocześnie zatrudnienie jest większe, niż miało być, świadczy o (…) pewnej nieprawidłowości" – powiedział.

Inne zastrzeżenia, jak wyliczył, dotyczą tego, że nie są realizowane wszystkie zakładane projekty. Konieczny stwierdził, że "można także mówić o wątpliwościach co do finansów, wynagrodzeń, nagród rocznych".

"Niewątpliwie stoi przed koniecznością dokonania zmian. Wiadomo, że ministerstwo bezpośrednio agencją nie kieruje, jest powołana rada, której decyzje są wiążące, która planuje, ocenia realizację, nadzoruje. Natomiast, jeśli chodzi o sprawy personalne, to działania się rozpoczęły, jesteśmy w trakcie przygotowywania procedury konkursowej, aby doprowadzić do wybrania nowego prezesa" – przekazał.

Wiceminister wyraził nadzieję, że stopniowo działalność agencji będzie bardziej odpowiadać założeniom, które zostały postawione, a pieniądze będą wykorzystywane lepiej i skuteczniej.

Działalność Agencji polega m.in. na dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych. ABM wydaje też opinie i ekspertyzy na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów. ABM zajmuje się także inicjowaniem i rozwijaniem współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prezes agencji jest w drodze konkursu powoływany przez ministra zdrowia na sześć lat. Minister zdrowia odwołuje prezesa ABM m.in. w przypadku: zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań, rezygnacji z pełnionej funkcji, działania niezgodnego z zasadami rzetelności i gospodarności oraz niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji lub jego nieprzedstawienia w terminie.

Pod koniec grudnia minister zdrowia Izabela Leszczyna odwołała z funkcji prezesa Agencji Badań Medycznych Radosława Sierpińskiego. Resort poinformował, że do czasu ogłoszenia konkursu i wyłonienia nowego prezesa Agencją kieruje dotychczasowy zastępca prezesa Rafał Staszewski.(PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mir/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Eksperci: dziesięciokrotny wzrost zachorowań na COVID-19; szczyt przypadnie jesienią

  • Źródło: Politechnika Warszawska

    Sztuczna inteligencja wesprze lekarzy w badaniach płuc

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera