Indicates required field

Dane kandydata

Kategoria zgłoszenia
 

Dane zgłaszającego

Zgoda kandydata

Jeśli kandydat indywidualny nie zgłasza się sam, ale jego kandydaturę proponuje osoba trzecia, konieczne jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:

Jeśli kandydat indywidualny nie zgłasza się sam, konieczne jest również przesłanie zeskanowanego dokumentu z odręcznie podpisaną zgodą kandydata na udział w konkursie.

Wzór zgody na udział w konkursie należy pobrać ze strony konkursu: pobierz wzór zgody na udział w konkursie - plik pdf.

 • Tylko jeden plik.
 • Limit 32 MB.
 • Dozwolone rozszerzenia: pdf, jpg.

Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury

Czy kandydat otrzymał już nagrodę w którejś z poprzednich edycji konkursu?

Sekcja jestem laureatem poprzednich edycji

Jeśli tak – prosimy o informację: w którym roku została przyznana nagroda Popularyzator Nauki? W jakiej kategorii? Prosimy też o skrótowe przypomnienie, za jakie osiągnięcia przyznano poprzednią nagrodę. Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku zgłoszeń laureatów poprzednich edycji konkursu Popularyzator Nauki (osób, instytucji, mediów lub zespołów z tytułem Popularyzator Nauki) – w nowym zgłoszeniu podlegają ocenie wyłącznie działania niezwiązane z poprzednią nagrodą i przyznaniem tytułu Popularyzator Nauki

Dołącz pliki

 • Tylko jeden plik.
 • Limit 32 MB.
 • Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, jpeg, png.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku w którym dotrę do finału, przesłane przeze mnie zdjęcia oraz dane osobowe (imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) będą publikowane w mediach (w serwisie Nauka w Polsce i/lub wraz z materiałami prasowymi) oraz mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę organizacji konkursu. Przesłanie fotografii oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej nadesłanych zdjęć oraz danych osobowych. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zdjęć na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Równocześnie nadesłanie zdjęć przez autora jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż autor posiada wszelkie do nich prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.
Do formularza można dołączyć maksymalnie cztery dodatkowe pliki (np. zdjęcia lub prezentacje ilustrujące działalność popularyzatorską, przykładową publikację). Załączniki nie powinny w sumie przekroczyć 10 MB. Jeśli kandydat dotrze do finału, przesłane zdjęcia będą publikowane w mediach (w serwisie Nauka w Polsce i wraz z materiałami prasowymi)
 • Maksymalna liczba plików: 4.
 • Limit 32 MB.
 • Dozwolone rozszerzenia: txt, jpg, doc, ppt, docx, pdf, xls, xlsx, pptx, png, mp3, mp4.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8 oraz zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych uczestnika jest Fundacja Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8;
2. Udostępnione dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom;
3. Podstawą przetwarzania udostępnionych danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
4. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez uczestnika jest dobrowolne;
5. Podanie przez uczestnika prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie;
6. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępnione uprawnionym z mocy prawa podmiotom w tym w celach kontrolnych;
7. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu konkursu w celach archiwalnych w interesie publicznym;
8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9. Uczestnik projektu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
10. Uczestnik projektu ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
11. Uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin konkursu Popularyzator Nauki dostępny jest na stronie: pobierz regulamin konkursu plik pdf.

Najpopularniejsze

 • Łoś. Fot. Patryk Sacharewicz, mat. prasowe

  Od badylarza do łopatacza – zbadano zmiany wielkości poroża łosi w okresie bez polowań

 • Naukowcy chcą produkować chłód z ciepła

 • Naukowcy zapraszają Polaków: włączcie się w poszukiwania afrykańskich kleszczy

 • Prof. Katarzyna Kłosińska: Nigdy nie zrezygnujemy z "ó" czy "rz"

 • NCN: plan finansowy uwzględniający dodatkowe 200 mln zł podpisany przez ministra

 • Fot. Adobe Stock

  Metaboliczne podstawy autyzmu

 • Sztuczna inteligencja coraz lepiej oszukuje

 • Ćwiczenia fizyczne przynoszą korzyści na poziomie komórkowym

 • Cięcie cesarskie ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko niepowodzenia szczepienia przeciwko odrze

 • Badanie: w jądrach mężczyzn i psów znaleziono duże ilości mikroplastiku

28.06.2016 Na zdjęciu Olga Malinkiewicz. PAP/Marcin Obara

Olga Malinkiewicz wśród finalistów European Inventor Award 2024

Polska wynalazczyni Olga Malinkiewicz i kierowany przez nią zespół zostali finalistami European Inventor Award 2024 - poinformował w czwartek Europejski Urząd Patentowy. Zwycięzców konkursu poznamy 9 lipca; ceremonia odbędzie się na Malcie.