Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.05.2022
PL EN
18.04.2016 aktualizacja 18.04.2016

10 lat czasopisma dla nauczycieli „Science in School”

„Science in School” nr 35 (wiosna 2016). „Science in School” nr 35 (wiosna 2016).

Ukazał się najnowszy tegoroczny numer czasopisma „Science in School”, co oznacza okrągłą 10. rocznicę ukazywania się tego tytułu. Jest to darmowe czasopismo skierowane do nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W rocznicowym numerze zawarto 13 artykułów obejmujących tematykę od fizyki i astronomii, poprzez chemię, aż po biologię, a także różne inne informacje. Artykuły mają na celu inspirowanie nauczycieli ciekawymi metodami nauczania, podpowiadanie eksperymentów lub ćwiczeń do przeprowadzenia w klasie lub jako zadanie domowe, a także po prostu prezentację ciekawych tematów z zakresu badań naukowych.

Wśród tekstów najnowszego numeru opisano m.in. sposoby jak pomóc uczniom w różnym wieku mającym problemy z rozróżnianiem kolorów. Zaprezentowano ciekawe eksperymenty, które można przeprowadzić przy pomocy jajek. Jest także propozycja przedstawienia zjawiska bioluminescencji podczas szkolnych lekcji chemii i biologii, czy temat rotacji obiektów w sporcie, np. piłki w piłce nożnej. Jeden z artykułów opisuje ćwiczenia związane z plamami słonecznym ina obracającym się dookoła swojej osi Słońcu, a inny - sposób pomiaru odległości do Księżyca przy użyciu geometrii i we współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów.

Czasopismo ma format A4 i liczy 56 stron. Wydawane jest w języku angielskim przez EIROforum – organizację zrzeszającą osiem międzyrządowych organizacje badawczych w Europie: CERN, Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Instytut Laue–Langevin (ILL), European XFEL Free-Electron Laser Facility, European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Fusion Development Agreement (EFDA JET).

„Science in School” to kwartalnik bezpłatny. Można go otrzymywać w wersji drukowanej, albo w formie cyfrowej jako PDF. Dodatkowo na stronie internetowej czasopisma wybrane artykuły są tłumaczone przez wolontariuszy na różne języki, w tym na polski. Witryna czasopisma ma adres www.scienceinschool.org. (PAP)

cza/ krf

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022