Nauka dla Społeczeństwa

01.06.2023
PL EN
31.03.2023 aktualizacja 31.03.2023

Senat przyjął ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Senat przyjął w czwartek ustawę o utworzeniu w Kaliszu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Proponowany termin uruchomienia uczelni to 1 października 2023 r.

Senat przyjął w czwartek ustawę o utworzeniu w Kaliszu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nowa uczelnia powstanie na bazie Akademii Kaliskiej, wcześniej była to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Za przyjęciem ustawy głosowało 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Celem powołania UK jest zminimalizowanie wyludniania się Kalisza i lepszej dostępności dla wszystkich grup społecznych. Z badań wynika, że ok. 60 proc. młodzieży pozostaje w miejscu kończenia studiów. Uniwersytet – zdaniem inicjatorów – stworzy też szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Proponowany termin utworzenia Uniwersytetu to 1 października 2023 r.

Z myślą o rozwoju regionu Akademia Kaliska uzyskała w 2022 r. prawo do kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Stara się też o wydanie zgody na kształcenie studentów prawa, w przyszłości planowana jest psychologia.

Dane pokazują, że w Polsce na 1000 mieszkańców przypada niecałe 2,4 lekarza, w krajach Unii Europejskiej jest to ponad 3,8 lekarza. Wielkopolska pod tym względem plasuje się na ostatnim miejscu w kraju, ponieważ na 1000 mieszkańców przypada jedynie 1,56 lekarza.

Zdaniem rektora Akademii Kaliskiej prof. Andrzeja Wojtyły studiująca na kierunku lekarskim młodzież w dużym odsetku podejmie pracę w Kaliszu, co od dawna obserwuje się w przypadku miast będących siedzibami uniwersytetów kształcących lekarzy.

"Nasz region jest szczególnie dotknięty zjawiskiem niedoboru kadry lekarskiej. W powiecie kaliskim pracuje 0,87 lekarzy na 1000 mieszkańców, co przekłada się na niekorzystne wskaźniki zdrowotne ludności zamieszkałej w miastach i w powiatach wspomnianego regionu" – powiedział profesor.

Akademia Kaliska jest uczelnią wyższą kształcącą ponad 3100 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i około 700 słuchaczy w trybie podyplomowym, w tym także na studiach Executive Master of Business Administration. Została utworzona na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Studia prowadzone są na czterech wydziałach: nauk o zdrowiu, społecznych, wydziale politechnicznym i medyczno-społeczno-technicznym we Wrześni.

W ciągu 20 lat istnienia mury uczelni opuściło ponad 22 tys. studentów. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 21 kierunków na studiach pierwszego stopnia, 12 kierunków na studiach drugiego stopnia i 11 kierunków studiów podyplomowych. Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, o zdrowiu, społecznych, bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości. Od nowego roku akademickiego na uczelni zostanie otwarta medycyna, w planach jest prawo. Kształcenie studentów w Szkole Doktorskiej rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2023/2024. (PAP)

Nauka w Polsce,  Ewa Bąkowska

bak/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023