Nauka dla Społeczeństwa

01.10.2023
PL EN
10.02.2023 aktualizacja 10.02.2023

Promocja polskiej nauki w nowojorskim konsulacie RP

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Polska nauka, jej promocja, mobilność i oferta instytucji przyznających granty były w czwartek przedmiotem konferencji w konsulacie RP w Nowym Jorku. Jej uczestnicy mieli też okazję do networkingu i wymiany poglądów.

Organizatorem sesji “Polish Science & International Mobility – Meetup New York”, w której uczestniczyło blisko 60 naukowców polskich, polonijnych i amerykańskich była Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz polski konsulat.

„Chcemy zainteresować polskich i amerykańskich i naukowców, nawiązywaniem współpracy z krajowymi uniwersytetami. Mogli się dowiedzieć o finansowaniu stypendiów, staży, pobytów naukowych. Jest też duży nacisk na zachęcanie uczonych, którzy wyjechali z Polski i zdobyli w USA doświadczenie i kontakty na powrót do ojczyzny” - powiedział PAP konsul Stanisław Starnawski.

Wyszczególnił, że obecni byli m.in. przedstawiciele renomowanych szkół wyższych jak Columbia i New York University, a także University of Michigan. Z Polski przybyli m.in.reprezentanci Uniwersytetów, Śląskiego w Katowicach oraz Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Otwierając spotkanie konsul akcentował, że naukowcy są fantastycznymi ambasadorami nauki polskiej i Polski. W nawiązaniu do Roku Kopernika, którego dzieło, „O obrotach ciał niebieskich” definiowało niegdyś naukę, zauważył, że wciąż przypomina o znaczeniu zmian, ruchu i mobilności.

Zastępczyni dyrektora generalnego NAWA ds. wymiany akademickiej dr Zofia Sawicka wyjaśniła PAP, że jej instytucja chciała zgromadzić na konferencji nie tylko naukowców polskich i z polskimi korzeniami, ale tez entuzjastów polskiej nauki współpracujących z uczelniami w kraju, prowadzącymi tam prace badawcze.

Jak dodała wiele osób pytało o możliwości związane z powrotem do Polski i kontynuacji kariery naukowej, a także możliwości współpracy. Ich zadaniem wiedza na ten temat nie jest jeszcze powszechna.

"Do Polski przyciągają nie tylko pierogi i wspaniałe dziedzictwo kulturowe. Polska nauka broni się sama, broni się swoim poziomem. Najważniejsze co możemy z konferencji wynieść to ocena naszych rozmówców, że mamy naukę z polskim duchem, naukę na światowym poziomie. Amerykańscy badacze są nią zainteresowani” przekonywała Sawicka.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. szefowie przyznającej od dekad stypendia Fundacji Kościuszkowskiej, Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Centrali Szkół Dokształcających. Byli też studenci z klubów polskich.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/wr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023