Nauka dla Społeczeństwa

04.10.2023
PL EN
20.01.2023 aktualizacja 20.01.2023

Kielce/ Prof. Jacek Popiel doktorem honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

19.01.2023. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel (P) i rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek (L) podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 19 bm. Prof. dr hab. Jacek Popiel odebrał tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i jest drugim rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który otrzymał ten zaszczytny tytuł. PAP/Piotr Polak 19.01.2023. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel (P) i rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek (L) podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 19 bm. Prof. dr hab. Jacek Popiel odebrał tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i jest drugim rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który otrzymał ten zaszczytny tytuł. PAP/Piotr Polak

Wybitny teatrolog prof. Jacek Popiel otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uroczyste posiedzenie Senatu UJK, w którego trakcie wręczono tytuł DHC, odbyło się w czwartek w rektoracie kieleckiej uczelni.

„Wielki humanista, charyzmatyczny nauczyciel akademicki. Nie jest tylko uczonym, ale także społecznikiem, popularyzatorem nauki” – mówiła podczas laudacji prof. Grażyna Legutko.

Wyliczyła, że prof. Popiel jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym 20 książek, tłumaczonych na języki angielski, włoski i hiszpański, poświęconych m.in. historii dramatu i teatru polskiego.

Prof. Popiel w swoim wystąpieniu zatytułowanym "Nostalgiczne wspominanie przeszłości, która kształtowała i kształtuje przyszłość" podkreślił, że otrzymanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest dla niego wyróżnieniem.

„Jest także wyróżnieniem dla pewnego pokolenia profesorów, bo ja należę już do seniorów profesorskich, ukształtowanych przez lata 70. i 80. To dla mnie bardzo wzruszająca chwila. To wyróżnienie otrzymuje w roku, w którym mija dokładnie 50 lat od momentu, kiedy jako student polonistyki znalazłem się w kręgu nie tylko tradycji tej najstarszej polskiej uczelni, ale przede wszystkim w kręgu wielu wspaniałych ludzi, których mogłem w uniwersytecie poznać” – mówił rektor UJ.

Podkreślił, że uniwersytet nauczył go prawa do samodzielnego, niezależnego myślenia, wolności i nieulegania niegodnym postawom. „Największym zagrożeniem dla środowisk akademickich jest możliwość przeniesienia ze świata polityki tak bolesnej polaryzacji stanowisk, która może doprowadzić do dramatycznych konsekwencji. Dlatego tak istotną misję do wypełnienia mają uniwersytety” - podkreślił.

„Jeśli nie pokażemy, że tylko w otwartym dialogu rodzi się poszanowanie dla wartości podstawowych, takich jak prawa i godność człowieka, równość, tolerancja, uczciwość, solidarność, szacunek dla prawdy, także sumienna praca, odpowiedzialność za losy wspólnoty ludzkiej - to w praktyce zaprzeczymy idei uniwersytetu” – powiedział.

Jacek Popiel urodził się 1 sierpnia 1954 roku w Krakowie. Ukończył LO im. M. Wadowity w Wadowicach. Następnie odbył studia w zakresie filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. H. Markiewicza (Filozofia przyrody w twórczości literackiej i publicystyce Adolfa Dygasińskiego). Od 1977 roku pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego.

W 1995 roku uzyskał habilitację w zakresie literaturoznawstwa teatrologii na podstawie pracy pt. Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2007 roku.

W dorobku naukowym ma ponad 250 prac: książek, artykułów i recenzji, poświęconych głównie historii dramatu i teatru polskiego XX wieku oraz dziejom szkolnictwa teatralnego.

Jest dwukrotnym laureatem nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1991, 2002), został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008).

Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, w latach 2011–2014 był członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Od 2020 roku jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, przewodniczącym Rady Fundacji Panteon Narodowy, członkiem Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki, członkiem Rady Strategii przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Prof. dr hab. Jacek Popiel został 21. doktorem honorowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i drugim rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który otrzymał ten tytuł. 

Nauka w Polsce, Wiktor Dziarmaga

wdz/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023