Nauka dla Społeczeństwa

04.06.2023
PL EN
20.07.2022 aktualizacja 20.07.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt Polityki Naukowej Państwa

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Rada Ministrów przyjęła projekt Polityki Naukowej Państwa, przedłożony przez ministra edukacji i nauki strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Polityka Naukowa Państwa określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe, prowadzone na najwyższym poziomie, oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich.

Jak czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu, najważniejsze założenia Polityki Naukowej Państwa to wspieranie prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych i optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnienie autonomii uczelni.

"Dokument odpowiada na potrzeby społeczeństwa, gospodarki i obywateli, przyczyniając się do poprawy jakości życia i budowania przewagi konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej" - wskazano. "Celem PNP jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń. Priorytety określone w dokumencie będą miały również przełożenie na synergię i rozwój współpracy międzynarodowej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki" - podano.

Polityka Naukowa Państwa stanowi podstawę do realizacji programów strategicznych i rozwojowych państwa. "Będzie promować rolę nauki i szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do podniesienia ich prestiżu i zwiększenia zaufania społecznego do wyników badań naukowych" - zaznaczono.

Wskazano także, że optymalnemu wykorzystaniu potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą: stałe podnoszenie jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych; priorytetyzacja działań; zwiększenie atrakcyjności kariery w systemie szkolnictwa wyższego i nauki; transfer wiedzy i technologii pomiędzy nauką a przemysłem oraz dążenie do niezależności technologicznej przez tworzenie polskiego "know-how"; wspieranie mobilności środowiska akademickiego; kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki w świecie i wzmocnienie jej międzynarodowego oddziaływania.

PAP - Nauka w Polsce

dsr/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023