Ministerstwo Edukacji i Nauki

23.05.2022
PL EN
09.04.2022 aktualizacja 09.04.2022

Do piątku trwa nabór do Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Tylko do piątku 15 kwietnia badaczki mogą zgłaszać się do udziału w 22. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki - informują organizatorzy konkursu.

Jury programu wyróżni i ogłosi jesienią nazwiska sześciu utalentowanych kobiet, przyznając roczne stypendia: jedno stypendium magistranckie w wysokości 20 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł. Dotychczas, w ramach polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przyznano stypendia 111 wybitnym naukowczyniom.

Aplikacje do programu można składać przez platformę www.forwomeninscience.com. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia. Przy ocenianiu aplikacji kandydatek Jury weźmie pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

"W Polsce jest wiele utalentowanych badaczek. Powiększające się każdego roku grono stypendystek programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki pokazuje jak duży potencjał drzemie w kobietach. Naszym wspólnym zadaniem jest wspieranie młodych naukowczyń i likwidowanie barier na drodze do pełnego wykorzystania ich możliwości, a także popularyzacja ich często przełomowych osiągnięć naukowych. Oprócz rozwiązań systemowych, istotne jest wsparcie finansowe indywidualnych badaczek w postaci różnego rodzaju stypendiów czy grantów" – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2023) nie osiągną 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Organizatorami i partnerami programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki są: Polski komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UNGC Network Poland.

Więcej informacji: www.lorealdlakobietinauki.pl i www.facebook.com/LOrealPoland

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022