Nauka dla Społeczeństwa

06.12.2022
PL EN
16.03.2022 aktualizacja 16.03.2022

Coraz więcej zgłoszeń ukraińskich studentów na polskich uczelniach

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Rośnie zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów uczelni ukraińskich. Zapytania studentów uchodźców z ukraińskich uczelni dochodzą też m.in. do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

PAP zapytała kilka polskich uczelni o to, ilu studentów uchodźców z Ukrainy przyjęły od początku inwazji Rosji na Ukrainę i na jakiej zasadzie jest to możliwe.

"Odnotowujemy stopniowy wzrost zainteresowania studiami na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów uczelni ukraińskich" – przekazała rzecznik prasowy UW Anna Modzelewska.

Dodała, że UW wspólnie z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji prowadzi prace nad projektem stworzenia ogólnopolskiego systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, który umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji na polskich uczelniach.

"Przepisy ustawy z 11 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawy – PAP) umożliwiają uproszczenie procedur rekrutacji na studia. Obecnie trwa opracowywanie odpowiednich procedur na UW" – wskazała.

Rzecznik UW przekazała, że władze rektorskie są w stałym kontakcie z rektorami uczelni ukraińskich, zrzeszonych w Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetów Ukraińskich.

"Systematycznie organizowane są spotkania zdalne, gdzie omawiane są potrzeby uczelni partnerskich i możliwości wsparcia ze strony UW. Część uczelni ukraińskich nie zawiesiła funkcjonowania w czasie wojny, kontynuując działalność zdalnie" – podkreśliła.

Rzecznik UW przekazała, że pojawiają się pierwsze pytania o współpracę ze strony ukraińskich naukowców.

"Wiele naszych jednostek opublikowało już konkursy na stanowiska naukowe, deklarując możliwość współpracy z naukowcami ukraińskimi. Często są to inicjatywy grup badawczych. Ponieważ jednostki prowadzą w tym zakresie własną politykę, nie mamy jeszcze zbiorczych informacji na ten temat" – dodała.

Z kolei rzecznik prasowy UAM Małgorzata Rybczyńska przekazała PAP, że widoczne jest zainteresowanie studentów uchodźców z ukraińskich uczelni kontynuacją studiów w UAM. Jest także zainteresowanie ukraińskich naukowców, którzy chcą kontynuować pracę naukową na UAM.

Rybczyńska zapewniła, że po wejściu w życie specustawy o pomocy uchodźcom niektóre zasady na tej poznańskiej uczelni zostaną uproszczone, m.in. dotyczące braku dokumentów. Według ustawy polskim i ukraińskim studentom, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., uczelnie mogą uznawać odpowiednie okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się i będą mogli kontynuować naukę.

Osoby te mogą oświadczyć, że studiowały na określonym roku studiów, na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na Ukrainie. Jednocześnie nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe. Z ustawy wynika, że weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzą uczelnie, w których wskazani studenci będą się ubiegać się o przyjęcie na studia, zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami.

Rybczyńska dodała, że w tej chwili trwają ustalenia dotyczące wdrożenia przepisów specustawy na UAM.

"Od objętych ustawą obywateli Ukrainy, będących studentami uczelni publicznej, nie będą pobierane opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim" – wskazała rzecznik UAM.

Wskazała też, że w razie przyjęcia na studia, na których obowiązuje opłata (studia stacjonarne w języku obcym, studia niestacjonarne), studenci mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za studia.

Również KUL od pierwszych dni wojny notuje zainteresowanie ukraińskich studentów swoją ofertą w postaci zgłoszeń i zapytań osobistych, mailowych i telefonicznych od kandydatów chcących podjąć lub kontynuować studia.

"Jest to liczba kilkunastu zgłoszeń dziennie" – przekazała w poniedziałek PAP zastępca rzecznika prasowego KUL Monika Stojowska.

Dodała, że obecnie procedowanych jest na wydziałach, tj. przekazanych do decyzji dziekanów – kilka kompletnych podań o przyjęcie w trybie przeniesienia. Są to głównie podania studentów filologii (germańska, angielska) lub kierunków społecznych (np. dziennikarstwo).

"Liczba ta nie jest duża w stosunku do liczby zapytań mailowych lub telefonicznych, z uwagi na trudności, jakie mają kandydaci z potwierdzeniem statusu studenta i zdobyciem nawet skanów dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg studiów" – dodała.

Wskazała, że innym problemem, jaki pojawia się w zgłoszeniach jest kwestia braku znajomości języka wykładowego studiów, czyli języków polskiego lub angielskiego.

"Kandydaci, którzy nie znają języka polskiego będą mogli podjąć naukę na kursach językowych w ramach lektoratu lub jako niezależny kurs w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL" – zapewniła.

Pomoc dla ukraińskich studentów i naukowców umożliwiają w Polsce przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którą opublikowano w sobotę w Dzienniku Ustaw. Uczelnie mogą w bardziej elastyczny sposób przyjmować studentów, łatwiejsza jest też procedura zatrudniania naukowców ukraińskich m.in. na uczelniach, w PAN czy w instytutach badawczych. PAP skierowała zapytanie do uczelni o tryb przyjmowania studentów jeszcze przed wejściem tych przepisów życie.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/ mhr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022