Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
16.02.2022 aktualizacja 16.02.2022

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu za dwoma poprawkami do noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się w środę za wprowadzeniem dwóch poprawek do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Nowelizacja dotyczy ryczałtów dla szpitali sieciowych i wniosków o kredyt na studia medyczne.

Poprawki zaproponowane przez komisję mają charakter doprecyzowujący.

Zgodnie z pierwszą z poprawek do artykułu nowelizacji, wskazującego, że w 2022 r. wykaz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie do 30 września i że wykaz ten obowiązuje od 1 stycznia 2023 r., dodany zostanie termin: do 30 czerwca 2027 r..

Druga poprawka dotyczy artykułu, w którym mowa o ryczałcie systemu zabezpieczenia za okres rozliczeniowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2022 r., ustalanym na podstawie danych dotyczących liczby i rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych i sprawozdanych za okres rozliczeniowy obejmujący 2019 r. Wyrazy "rozpoczynające się od 1 stycznia 2022" zastąpiono sformułowaniem: "obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022".

Podobne poprawki do nowelizacji zaproponowała na początku lutego senacka Komisja Zdrowia.

Zgodnie z nowelizacją obowiązujący wykaz placówek zakwalifikowanych do podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) będzie obowiązywał o pół roku dłużej, czyli do końca 2022 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że zmiana jest podyktowana szczególnymi warunkami funkcjonowania szpitali w czasie pandemii COVID-19.

Nowela umożliwia ponadto przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu PSZ, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19. Autorzy projektu wskazują, że większość placówek w systemie PSZ zanotowała spadek udzielanych świadczeń, szczególnie planowanych, w porównaniu z okresem przed pandemią.

Zgodnie z nowelizacją wydłużony zostanie też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/2022 za okres obejmujący pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2021/2022. Wydłużenie okresu składania wniosków nastąpi z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za usługi edukacyjne poniesionych przez studentów za okres dwóch semestrów roku akademickiego 2021/2022.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne zostanie złożony przez studenta do banku w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru. Jak wskazano w uzasadnieniu, termin ten może okazać się niewystarczający na dokonanie wszystkich formalności związanych z ubieganiem się o kredyt na studia medyczne (pobranie zaświadczenia wydawanego przez uczelnię, złożenie wniosku kredytowego do banku udzielającego kredytu na studia medyczne itp.). (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022