Nauka dla Społeczeństwa

28.11.2023
PL EN
03.02.2022 aktualizacja 03.02.2022

NCN: 20 mln zł czeka na badaczy w programie MINIATURA

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie 20 milionów złotych mogą otrzymać naukowcy w ramach szóstej edycji programu MINIATURA, ogłoszonej przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Fundusze można przeznaczyć na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

W konkursie MINIATURA naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

"Wnioski można składać do końca lipca. Warto jednak przygotować je jak najwcześniej, ponieważ środki są rozdzielane proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których trwa nabór" - informuje w komunikacie Narodowe Centrum Nauki.

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 tys. do 50 tys. zł. O środki może ubiegać się podmiot, w którym na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Osoba realizująca działanie musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. Regulamin konkursu dopuszcza składanie wniosków również przez badaczy, którzy uzyskali stopień doktora wcześniej, jeśli mieli oni dłuższe przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci lub dłuższą niezdolnością do pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej. (PAP)

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023