Nauka dla Społeczeństwa

18.04.2024
PL EN
15.11.2021 aktualizacja 15.11.2021

Lubelski Festiwal Nauki: Fascynuje wiedzą

fot. Bartosz Proll fot. Bartosz Proll

Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych festiwali tego typu w Polsce, średnio bierze w nim udział ok. 35-40 tys. zarejestrowanych uczestników. Od pierwszej edycji LFN w 2004 r. liczba prezentowanych projektów naukowych wzrosła z 232 do prawie 1450.

Lubelski Festiwal Nauki (LFN) (https://www.festiwal.lublin.pl/) kandyduje w konkursie „Popularyzator Nauki” w kategorii Zespół.

Za organizację Lubelskiego Festiwalu Nauki odpowiada pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska oraz Urząd Miasta Lublin.

W każdej edycji jedna z uczelni staje się głównym organizatorem, który jest odpowiedzialny za program merytoryczny i hasło stanowiące motto przewodnie wydarzenia, a pozostałe cztery lubelskie uczelnie publiczne oraz Urząd Miasta Lublin pełnią rolę organizatorów. Z roku na rok do grona organizatorów dołączają coraz liczniej współorganizatorzy.

Podczas siedmiu dni, w których trwa LFN, Lublin staje się prawdziwym centrum promocyjnym nauki, gdzie trwają wykłady, warsztaty, pokazy w laboratoriach i plenerze, spektakle, konkursy i gry terenowe. Wszystkie wydarzenia mają na celu upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

Prezentowane na LFN projekty popularyzują takie dziedziny jak humanistyka, inżynieria i technika, medycyna i nauki o zdrowiu, rolnictwo, teologia, sztuka, a także nauki społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Prezentacjom naukowym towarzyszą wydarzenia kulturalno-artystyczne i popularnonaukowe.

Dotychczas w Lublinie odbyło się siedemnaście edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, na których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych niemal 15 tysięcy projektów.

„Zdecydowana ich większość była powtarzana wielokrotnie – rekordowe nawet 16 razy. Od dziesięciu lat w każdej edycji wydarzenia bierze udział średnio ok. 35-40 tys. zarejestrowanych uczestników oraz osoby biorące udział w pikniku naukowym, jak i innych imprezach nie wymagających rejestracji” - podkreśliła Monika Baczewska-Ciupak z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, która od 2015 r. jest koordynatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki na UMCS.

Jak zaznaczyła Baczewska-Ciupak, festiwal „jest przedsięwzięciem na ogromną skalę”. „Świadczy o tym chociażby fakt, że w przygotowanie projektów, które odbyły się w ramach XVII LFN, zaangażowało się bezpośrednio ponad 1 600 osób” - powiedziała koordynatorka LFN na UMCS. „Od samego początku istnienia, Lubelski Festiwal Nauki opiera się na wspólnej misji, wizji i wartościach, które stanowią filary całego przedsięwzięcia” - dodała.

O tej misji tak pisali w 2004 r. w deklaracji powołującej LFN rektorzy pięciu lubelskich uczelni wspólnie z dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN oraz dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi: „Nauka jest tą dziedziną życia, która w coraz większym stopniu wypływa na kształt cywilizacji, kultury, procesów społecznych oraz życia pojedynczego człowieka. Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje nauki jako głównego narzędzia rozwoju (…) Otwierając laboratoria, warsztaty badawcze, sale wykładowe, wychodząc do różnych grup społecznych zyskujemy zrozumienie, zainteresowanie, a nawet fascynację wiedzą” - napisali wówczas sygnatariusze deklaracji.

Z roku na rok LFN rozrasta się, przyciągając większą liczbę współorganizatorów, uczestników i sukcesywnie zwiększając liczbę projektów popularyzujących naukę. Zaczęło się od 232 projektów w 2004 r., w 2006 r. było ich 237, w 2007 – 340, a już w XV edycji LFN w 2018 r. - ponad 1220 projektów; a podczas XVI LFN w 2019 r. – 1445 projektów.

W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 w zastępstwie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki zorganizowano zdalnie Lubelskie Wirtualne Dni Nauki na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji. Pokazano na nich polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury. Organizatorzy zaprezentowali różnorodne projekty naukowo-badawcze, w tym osiągnięcia i działania poszczególnych uczelni na polu walki z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19: https://lui.lublin.eu/portal/lubelskie-wirtualne-dni-nauki/

Ostatni, XVII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!” odbył się od 18 do 24 września 2021 r. w formule hybrydowej. W jego organizacji współuczestniczyło około trzydziestu instytucji naukowo-badawczych i publicznych z Lublina oraz całego województwa lubelskiego i dolnośląskiego, m.in. Akademia Zamojska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie czy Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia.

Na XVII LFN odbyła się m.in. prapremiera widowiska multimedialnego pt. „Symfonia Nauki”, które powstało przy wykorzystaniu technologii audiowizualnej lubelskiej fontanny miejskiej. Podczas ostatniej edycji LFN pobito również rekord Polski na stworzenie największego Slime'a (polimeru alkoholu poliwinylowego usieciowanego jonami boranowymi). Studenci Uniwersytetu Dziecięcego UMCS wykonali Slime’a o wadze aż 314 kg, a dotychczasowy największy wykonany Slime ważył mniej niż 150 kg.

Na XVII LFN w ramach cyklu „Nauka bez granic” gościli krajowej i światowej sławy popularyzatorzy nauki, m.in. prof. Robert Huber (1937), niemiecki biochemik i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1988 r.; dr. Dawid Myśliwiec (1988) – absolwent chemii na UMCS w Lublinie, twórca kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot” na YouTube; prof. dr. hab. Jerzy Bralczyk (1947), wybitny polski językoznawca oraz ks. dr. Rafał Pastwa (1980), teolog, dziennikarz, poeta, archidiecezjalny duszpasterz środowisk twórczych, prowadzący działalność popularyzatorską w szkołach i instytucjach kultury w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

Jak podsumowała Monika Baczewska-Ciupak, w ramach XVII LFN zgłoszono 1370 projektów, w tym 390 projektów online i hybrydowych oraz 980 projektów stacjonarnych. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i pokazy odbyły się w 385 lokalizacjach, a ich łączny czas trwania wyniósł 2 580 godzin. Liczba zarezerwowanych miejsc wyniosła niemalże 27 tys.

„Do powyższej liczby należy doliczyć uczestników projektów niewymagających rezerwacji miejsc oraz Lubelskiego Pikniku Naukowego, co daje łącznie 30 tys. osób” - podliczyła Baczewska-Ciupak. „W sytuacji trwającej pandemii jest to niewątpliwie ponadprzeciętny wynik, który z jednej strony potwierdza uniwersalność nauki i badań naukowych, z drugiej zaś, stanowi znamienny przykład tego, że pasja w pracy naukowej i służba innym prowadzą do urzeczywistnienia idei dobra wspólnego” - dodała.

Dotychczasowym największym osiągnięciem zespołu organizującego LFN jest uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację XVII LFN w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu”.

Kolejna XVIII już edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbędzie się od 10 do 16 września 2022 roku pod hasłem „Ogrody nauki”. Tym razem funkcję głównego organizatora obejmie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W ciągu kilku najbliższych lat organizatorzy chcą umiędzynarodowić LFN, dlatego już w ostatniej edycji około 150 projektów zostało zrealizowanych w języku angielskim oraz w innych językach obcych.

Więcej: https://www.festiwal.lublin.pl/

PAP - Nauka w Polsce

amk/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024