Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
29.09.2021 aktualizacja 29.09.2021

Nagrody dla lubelskich popularyzatorów

materiały prasowe, UMCS materiały prasowe, UMCS

Agnieszka Szuster-Ciesielska, Agnieszka Monika Wójtowicz, Lech Giemza, Ewa Poleszak i Małgorzata Ciosmak - to pięcioro popularyzatorów nauki z uczelni publicznych organizujących Lubelski Festiwal Nauki.

Zakończyła się XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Gospodarzem i głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas gali finałowej nagrodzono pięcioro badaczy.

Wirusolog i immunolog prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Jej badania koncentrują się na chorobach niezakaźnych: alkoholowych i bezalkoholowych chorobach wątroby, chorobach alergicznych, poznaniu mechanizmów rozwoju chorób oraz sposobów ich zapobiegania.

Profesor interesuje się także poszukiwaniem leków przeciwko wirusom, w tym także koronawirusom. Jest popularyzatorem nauki z zakresu wirusologii i wakcynologii, w szczególności tam, gdzie fake newsy rozpowszechniane są najczęściej, czyli w internecie. Dzieli się fachową i rzetelną wiedzą na temat koronawirusa oraz szczepień przeciwko niemu, zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska promuje wiedzę z zakresu wirusologii i immunologii człowieka i wakcynologii także na swojej stronie na Facebooku, za pomocą której rzetelne i sprawdzone informacje docierają dziennie do blisko 9000 osób.

Naukami przyrodniczymi pragnie fascynować studentów prof. dr hab. Agnieszka Monika Wójtowicz – kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej w Katedrze Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od wielu lat woluntarystycznie uczestniczy wraz ze studentami w wyjazdach szkoleniowych, wizytach studyjnych, w Dniach Otwartych UPL, w Lubelskim Festiwalu Nauki. Organizuje warsztaty i prezentacji dla młodzieży, w tym dla dzieci niedosłyszących z lubelskich ośrodków. Występuje w lokalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych, audycjach radiowych, prezentując mieszkańcom regionu praktyczny wymiar badań naukowych, ostatnio głównie dotyczących nowoczesnych materiałów biopolimerowych przyjaznych środowisku naturalnemu.

Wykładowca w Katedrze Literatury Współczesnej KUL dr hab. Lech Giemza zajmuje się poezją współczesną (Miłosz, Szymborska, Nowa Fala), esejem historycznym, diarystyką, także literaturą w Internecie, szczególnie blogosferą. Jest autorem książek „Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym”, „Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista”, „Rzeka która cierpi. O poezji Czesława Miłosza” (w druku). Jest też stałym felietonistą w „Gościu Niedzielnym Lubelskim”. Swoją pasję dydaktyczną i popularyzatorską realizuje rozwijając projekt „Książka z plecaka”, w formie wykładów na Facebooku i YouTubie, a także w ramach wyjazdów do szkół.

W sprawy dotyczące społeczeństwa i społeczności lokalnych, m.in. we wspieranie schronisk dla zwierząt, angażuje się prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kieruje ona Ośrodkiem Popularyzacji Nauki, którego zadaniem jest przekazywanie nauki w prosty i dostępny sposób dla każdego człowieka w tym osób wykluczonych dostępem do nauki, m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych czy mieszkańców, którzy nie mogą brać udziału w życiu naukowym. Dzięki działaniom OPN Uniwersytet Medyczny zaangażował się w projekt Urzędu Miasta Lublina „Przedsiębiorcze Dzieciaki”;

Od 16 lat w organizacji Lubelskiego Festiwalu Nauki uczestniczy dr inż. Małgorzata Ciosmak, koordynator z ramienia Politechniki Lubelskiej. Od 24 lat współpracuje z Radiem Lublin, uczestnicząc w programach dla dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji o charakterze popularnonaukowym. Naukę popularyzuje także w szkołach podstawowych i średnich Lubelszczyzny, zachęcając młodzież do pogłębiania własnych zainteresowań i poszukiwania nowych pasji. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna, które promuje zarówno proekologiczny styl życia, jak i zastosowanie osiągnięć naukowych dla dobra środowiska przyrodniczego.

Podczas gali wyróżnieni zostali także twórcy pokazu multimedialnego fontann pn. „Symfonia Nauki”, który odbył się 18 września na Placu Litewskim. Utwór skomponowany przez Piotra Bańkę na potrzeby widowiska wykonał Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej pod dyrekcją prof. Urszuli Bobryk.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024