Nauka dla Społeczeństwa

19.08.2022
PL EN
21.12.2018 aktualizacja 21.12.2018

Międzynarodowa współpraca w ramach budowy nowej linii badawczej w Centrum SOLARIS

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Budowa nowej linii badawczej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS jest celem międzynarodowego, trójstronnego porozumienia podpisanego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udostępnienie nowej linii eksperymentalnej powinno nastąpić w ciągu dwóch lat.

Trójstronne porozumienie podpisano pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS a Hochschule Niederrhein-Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Krefeld oraz Instytutem Promieniowania Synchrotronowego w Tajlandii.

Sygnatariuszami dokumentu byli prof. Hans-Henning von Grünberg – prezydent niemieckiej jednostki, prof. Sarawut Sujitjorn – dyrektor tajlandzkiego instytutu oraz prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych UJ - prof. Stanisław Kistryn.

"Celem powołanego konsorcjum jest budowa nowej linii badawczej, a dokładnie wspólne zaprojektowanie oraz wytwarzanie komponentów i oprogramowania planowanej linii eksperymentalnej i jej stacji badawczej. Linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego będzie dostarczać fotony o szerokim zakresie energii, co pozwoli przeprowadzać pomiary na krawędziach absorpcji wielu pierwiastków. Stacja badawcza będzie zatem przeznaczona do badań materiałowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i aplikacyjnym" - czytamy w przesłanej PAP informacji prasowej.

Zagraniczni partnerzy krakowskiego synchrotronu od wielu lat wykorzystują tę zaawansowaną technikę badawczą. Tajlandzki instytut jest operatorem Siam Photon Laboratory, czyli pierwszego synchrotronu w tym azjatyckim kraju. Z kolei stronę niemiecką reprezentowali przede wszystkim przedstawiciele tamtejszego Instytutu Badań Powierzchniowych. Liderem i głównym inwestorem projektu jest Uniwersytet w Krefeld, któremu NCPS SOLARIS zagwarantuje preferencyjny dostęp do przyszłej linii badawczej

Jak czytamy w komunikacie prasowym, w przeważającej części (75 proc.) aparatura służyć będzie polskiemu środowisku naukowemu i udostępniana będzie na drodze otwartych konkursów. Jak podkreśla społeczność użytkowników, budowa linii w synchrotronie SOLARIS będzie źródłem znaczących korzyści naukowych w wielu kluczowych obszarach badań stosowanych, przyczyniając się również do bezpośredniego rozwoju przedsiębiorstw. 

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022